Ohlášky od 24. 4. do 1. 5. 2022

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

Neděle

7.30

Za rodiče Hurbanovy, děti, zetě a duše v očistci

 

Božího

10.00

Za naše farní společenství

24.4.

milosrdenství

 

 

Po

Svátek sv. Marka

18.00

Za zemřelou Františku Ivanovu, manžela

25. 4.

evangelisty

 

a rodinu

Ut

 

7.00

Za zemřelé rodiče Křížanovy, živou

26.4.

 

 

rodinu a duše v očistci

St

 

18.00

Za zemřelou Marii Gazárkovu, manžela

27.4.

 

 

rodinu Novákovu a Elznerovu

Čt

 

17.00

Za zemřelé rodiče Symerské a zemřelou

28.4.

 

 

rodinu a duše v očistci

Svátek sv. Kateřiny Sienské

 

 

29.4.

panny a učitelky církev

18.00

Za zemřelého Jana Zubalíka, dvoje

 

patronky Evropy

 

rodiče a duše v očistci

So

 

 

 

 

 

11.15

Svatba – Pavel Kousal

              Martina Sahajová

30.4.

 

 

 

Ne

 

7.30

Za naše farní společenství

 

3.neděle velikonoční

10.00

Ke cti svatého Floriána za živé a zemřelé členy hasičského sboru

1.5.

 

14.30

Setkání  u sochy sv. Floriána v Lidéřovicích a májová

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: ul. Znorovská: Konečná, Otrubová, Pinterová, Chudíková, Šimšíková, Kadubcová

Strojení: Kolská, Gazárková, Přibylová

  • V neděli bude mše sv. za hasiče na desáté mši sv. a žehnání nového hasičského auta. Po mši sv. vyjdeme ven a tam bude úvodní slovo a pak modlitba žehnání.

Odpoledne necháme pak ve 14.30 setkání u sochy sv. Floriána.

  • V sobotu bude svatba – Pavel Kousal a Martina Sahajová

Sbírky velikonoce:

  • Sbírka na B. Hrob – 11 400,- kč    B.Zpl.
  • Sbírka v sobotu večer 11 612,- kč   B.Zpl.
  • Sbírka Zmrtvýchvstání 45 784,- kč   B.Zpl.
  • Sbírka velikonoční pondělí 14 085,-  kč   B.zpl.

Od příští neděle začíná měsíc Máj – měsíc Panny Marie. Pozvěte děti na májové. Zvláště na páteční a pak na nedělní májové, které budou vždy venku: 1.5.-Florián, 8.5.-sv.Hubert,15.5.-Srdce Ježíšovo,22.5.-sv. Antonín, 29.5.-kaplička P.Marie

Email:  jojel@quick.cz,  tel: 776 680901

Comments are closed.