Ohlášky od 23. do 30. 8. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Anežku Studničkovu, manžela, rodiče a duše v očistci
23.8. 21. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
       
Po Svátek sv. Bartoloměje 18.00 Za ž. a + spolužáky ročníku 1966
24. 8. apoštola    
Ut   7.00 Za + Anastazii Karasovu,manž., vnuka
25.8.     Tomáše a duše v očistci
St   7.00 Za + Jana Poláška a Emílii Ivanovu
26.8.     + spolužáky a duše v očistci
Čt Památka sv. Moniky 17.00 Za + Pavla Šimšíka, otce a ž. rodinu
27.8.      
Památka sv. Augustina    
28.8. biskupa a uč. církve 18.00 Za Vojtěcha Lagu, manž Annu
      2 rodiče
So Památka umučení    
  Sv. Jana Křtitele 18.00 Za Josefa Gazárka, sourozence, ž. a +
29.8.     rodinu Gazárkovu,Řičicovu, duše v oč.
Ne   7.30 Za rodiny Kočišovu, Smetkovu a Tomečkovu
30.8. 22. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky , zvláště za děti a jejich učitele
    14.30 Výstav NSO a pak farní den

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  ul. Hlavní a Smetkova : Holubíková, Kuchaříková, Kadubcová, Borková, Tomečková, Balažovičová, Zýbalová

Strojení: Tomečková, Šmachová, Gazárková, Kočišová

  • V neděli bude ve 14.30 hod, sv. požehnání a potom farní den na zahradě. Jste zváni na chvíli posedět a spolu se setkat. Viz plakátek
  • V sakristii se můžete napsát na pouť do Hl. Mašůvek
  • Ve středu bude mše sv. ráno. Pak pojedu na tábor.
  • V sobotu je na Sv. Hostýně setkání rodin – viz plakátek

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.