Ohlášky od 23. 2. do 1. 3. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za rodiče Zýbalovy a rodiče Studničkovy, syna Jana, manžele Zůbkovy

23.2.

7. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

Po

 

18.00

Za ž. a + rodinu Ondrovčíkovu a

24. 2.

 

 

Grabcovu

Ut

 

7.00

Za rodiče Konečné, syna Václava

25.2.

 

 

a rodiče Blažkovy

St

Popeleční středa

18.00

Za Ludmilu a Františka Škráškovy,

26.2.

 

 

ž. a + rodinu Šťastnou a Škráškovu

Čt

Čtvrtek

17.00

Za Františka Konečného a duše v oč.

27.2.

po Popeleční středě

 

 

Pátek

17.40

Křížová cesta

28.2.

po Popeleční středě

18.00

Za + Kateřinu Macháčkovu, manž.,

 

 

 

2 syny a vnuka Jiřího

So

Sobota

 

 

po Popeleční středě

Katechumeni Olomouc

29.2.

 

 

Ne

 

7.30

Za + rodiče Grabcovy, prarodiče Grabcovy a Macháčkovy s prosbou o dar víry,zdraví a B. požeh pro ž. rodinu

1.3.

1. neděle postní

10.00

Za ž. a + farníky

 

 

14.00

Křížová cesta

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice: Tomečková, Čapková, Tomečková, Nejedlíková, Macháčková, Peluchová, Crhonková

  • Minule se vybralo 21 314,- P.B.Zpl.
  • Dnes je sbírka na Haléř sv. Petra
  • Od středy začíná postní doba. Doba soustředění, smírnému odčiňování hříchů
  • V pátek a v neděli budou bývat Křížové cesty
  • V sobotu nebude mše sv., budu v Olomouci

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.