Ohlášky od 22. do 29.8.  2021

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 21. neděle v mezidobí 7.30 Za + rodiče Žákovy a Žádníkovy, děti, rodiče a + rodinu
22. 8. Na louce u Moravy– 10.00 Za naše farní společenství, zvláště za všechny táborové vedoucí
       
Po   18.00 Za + Josefa Řičicu, manž. Marii, dceru
23. 8.     Ludmilu, stařečky,souroz., ž. a+ rodinu
Ut Svátek sv. Bartoloměje 7.00  
24.8. apoštola    
St   18.00  
25.8.      
Čt     Za + Anežku Studničkovu, manžela,
26.8.     rodiče a duše v očistci
Památka    
27.8. Sv. Moniky 18.00 Za ž. a + rodinu Šimšíkovu a duše
      v očistci
So Památka sv. Augustina 11.00 Svatba – Jan Třináctý

Aneta Urbančíková

28.8. biskupa a uč. církve 18.00 Na poděk. za 50 let společného života a vyslyšení proseb s prosbou o B. ochranu
Ne   7.30 Za rodiče Strachotovy, syna, ž.a + rodinu
29.8. 23. neděle v mezidobí 10.00 Za naše farní společenství s poděkováním za prázdniny a s prosbou za všechny učitele a žáky
    14.30

od 15.00

Výstav NSO s litaniemi a požehnáním

Farní den  na farním dvoře

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: ul. Znorovská: Ondrovčíková, Kozumplíková, Vítková, Tomečková, Kuryviálová, Konečná

Strojení: Slavíková, Macháčková

  • Příští neděli bude mše sv. v 10.00 hod na poděkování za prázdniny. Svěříme Pánu také další školní rok – učitele a žáky.

Prvňáčci si mohou přinést své nové školní aktovky a položit je před oltář.

  • Odpoledne bude požehnání NSO a pak příležitost posedět na farní zahradě v rámci farního dne. Další info viz plakátek na nástěnce.
  • Kdo budete chtít si přijít napsát úmysly v tomto týdnu na úterý a středu-přijďte.

                                Email: jojel@quick.cz/ tel.: 776 680 901

Comments are closed.