Ohlášky od 22. do 29. 12. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Jana Brákoru, sestru, 2 rodiče a duše v očistci
22.12. 4. neděle adventní 10.00 Za ž. a + farníky
Po   18.00 Za Barboru Šmachovu, manžela, syna
23. 12.   vnuka a pravnuka a duše v očistci
Ut Štědrý den 15.00 Za děti naší farnosti a jejich  budoucnost víry
24.12.   22.00 Za dárce a dobrodince farnosti
St Slavnost 7.30
25.12. Narození Páně 10.00 Za dárce a dobrodince farnosti
Čt Svátek sv. Štěpána 7.30 Za + Karla Kočiše, manželku, syna Karla, sourozence a stařečky Kočišovy
26.12. prvomučedníka 10.00 Za dárce a dobrodince farnosti
Svátek sv. Jana   Za Růženu Vajdíkovu, manžela
27.12. apoštola a evangelisty 18.00 syna Františka a duše v očistci
So Svátek
Sv. Mláďátek, muč. 18.00 Za Františka Dvorského, ž. rodinu
28.12.     jejich přátele a duše v očistci
Ne Svátek 7.30 Za + Ludmilu a Františka Škráškovy a ž. a + rodinu Šťastnou a Škráškovu
29.12. Svaté Rodiny 10.00 Za ž. a + farníky, zvláště za rodiny naší farnosti s prosbou o požehnání pro jejich křesťanskou výchovu
Ježíše, Marie a Josefa    

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Dolina: Grabcová, Koryčanská, Zýbalová, Petruchová, Pavková, Jakubíčková, Mokrošová

  • Minulou neděli se vybralo 23 671,- Kč P.B.Zpl.
  • V neděli bude požehnání manželům a rodinám
  • Kdo si bude chtít napsát na středu úmysl, může.

 Milostiplné svátky vánoční. Radost z narození Spasitele a při pohledu do Betléma jistotu, že je s námi Bůh.

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Comments are closed.