Ohlášky od 22. do 29. 11. 2020

posted in: Ohlášky | 0

   

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne Slavnost    
22.11. Ježíše Krista 10.00 Za Františka a Anastázii Břečkovy, syna, dceru, vnuka Zdeňka za naše
  Krále   farní společenství
Po Celodenní adorace farnosti 9.00

17.45

Začátek adorace

Ukončení  adorace

23. 11.   18.00 Za + Františka Ondrovčíka, manž., ž. a + rodinu
Ut Památka sv. Ondřeje DungLaca kněze 7.00 Za + Karla Polácha, stařečky a
24.11. a druhů mučedníků   duše v očistci
St Za pronásledované 18.00 Za Miluši Kusendovou a + rodinu
25.11. křeťany   Polákovu a Mokrošovu
Čt   17.00 Na poděk za přijatá dobrodiní s poděk
26.11.     za 60 let společného života
     
27.11.   18.00 Za všechny zemřelé, na které nikdo
      nepamatuje
So      
    18.00 Za + Marii a Karla Kočišovy, syny
28.11.     Miroslava a Karla a stařečky z o. stran
Ne      
29.11. 1. neděle adventní 10.00 Za + Danuši a Jaroslava Gajošovy a rodiče z obou stran a za naše farní
      společenství

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Grabcová, Koryčanská, Zýbalová, Petruchová, Pavková, Jakubíčková, Mokrošová

  • V pondělí vychází celodenní adorace farnosti – kostel bude otevřený pro chvilkovou adoraci.
  • Z důvodu rozvolňování nařízení vlády ČR – je možnost být na mši sv. v počtu do 20 lidí. Aktuálně se opřeme zatím o ty, kdo mají napsaný úmysl na mši sv.  a jejich příslušníků či těch, kdo se modlí aktuálně růženec.
  • Ve středu se pomodlíme za pronásledované křesťany v rámci tzv. Červené středy.
  • Příští neděle je adventní: Pro požehnání věnců mohou být tyto varianty:

+ Kdo by chtěl věnec donést, tak jej může dát během týdne do kaple P. Marie pod kůr podepsané, abyste je poznali.

+ Můžete si věnec připravit na stůl doma a při požehnání věnce při mši sv. v kostele požehnám i věnce u vás doma.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.