Ohlášky od 21. do 28. 7. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za Josefa Cibulku, ž. a + rodinu

21.7.

16. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

Po

Svátek sv. Marie

18.00

Za rodinu Halíčkovu a Zlomkovu

22. 7.

Magdaleny

 

a duše v očistci

Ut

Svátek sv. Brigity,

7.00

 

23.7.

řeholnice,patronky Evropy

 

 

St

 

 

24.7.

 

 

Čt

Svátek sv. Jakuba

17.00

Za + Jiřího Šmacha, ž. a + rodinu

25.7.

apoštola

 

a duše v očistci

Památka sv. Jáchyma

 

 

26.7.

a Anny, rodičů P. Marie

18.00

Za rodiče Konečné, syna a vnuka

So

 

 

 

 

Památka sv. Gorazda

18.00

Za Annu Ondrovčíkovu, manž., vnuka a

27.7.

a druhů

 

zetě

Ne

 

7.30

Za rodiče Zýbalovy, Studničkovy a P. Pavla a stařečky

28.7.

17. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice: Studničková, Třináctá, Kozumplíková, Sasínová, Grabcová, Břečková, Berková

Strojení: Sahajová, Strachotová, Studničková, Spáčilová

  • Dnes vychází sbírka na opravy
  • Ve středu nebude mše sv. Pojedu na pohřeb P. J. Komárka do Zlína.
  • V úterý si můžete napsat úmysl na mši sv.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.