Ohlášky od 21. do 28. 3. 2021

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   9.00-9.30 Podávání sv. přijímání –  v kostele
21.3. 5. neděle postní 10.00 Za P. Pavla Zýbala a sourozence a za naše farní společenství
  14.00

14.30-15.00

 Křížová cesta-  během ní sv. smíření

Po ní výstav NSO + litanie a pak

příležitost ke sv. přijímání pro jednotlivce

Po   18.00 Za ž. a + rodinu Motyčkovu, Šimšíkovu
22. 3.   a duše v očistci
Ut   18.00 Za manžele Grňovy, rodiče,
23.3.     duše v očistci
St   15.00-17.30 Příležitost ke Sv. smíření a sv.přijímání   – na faře
24.3.   18.00 Za ž. a + rodinu Zacharovu a Fojtíkovu
  a duše v očistci
Čt Slavnost 17.00 Za ž. a + sodálky Panny Marie
25.3. Zvěstování Páně
     
  15.00-17.30 Příležitost ke Sv. smíření a sv.přijímání   – na faře
26.3.   17.30 Křížová cesta
18.00 Za + Antonína Ondrovčíka, 2 rodiče a duše v očistci
So 18.00 Za Anežku Motyčkovu, manž. Vojtěcha
27.3. a ostatní příbuzné
Ne   9.00-9.30 Podávání sv. přijímání –  v kostele
28.3. Květná neděle 10.00 Za + Josefa Studénku a rodinu Studénkovu a naše farní společenství
  14.00

14.30-15.00

Křížová cesta-  během ní sv. smíření

Po ní výstav NSO + litanie a pak

příležitost ke sv. přijímání pro jednotlivce

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby

Úklid kostela:Lidéřovice 2 skupiny – v sobotu v 8.00 hod.: Svobodová, Břečková, Vajdíková, Křenová, Studničková, Bobčíková, Pavková, Komoňová, Vašíková, Vítková, Peluchová, Tomečková, Zacharová

! Ohlášky pokračují na přiloženém papíru !

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680 901)

OHLÁŠKY

  • V pátek opět třída – skupina A. Ivanové. Ostatní se s námi spojte přes obrazovky.
  • smíření a sv. přijímáníStředa a pátek jsou k dispozici od 15.00 hod do 17.30 hod pro sv. Využijte této možnosti před svátky.
  • Ve čtvrtekje den modliteb za úctu k počatému životu. Po mši sv. bude výstav NSO s litaniemi
  • V sobotu je on-line setkání mládeže z katedrály v Olomouci. Mladí se mohou tímto prostřednictvím setkat s biskupy. Setkání začíná už v sobotu večer úvodem. My jsme se rozhodli udělat mši sv. pro mládež v 19.00 hod.
  • SČÍTÁNÍ LIDU – od 27. března do 9. dubna. Nezapomeňte se přihlásit k Římskokatolické církvi nebo k církvi v níž jste byli pokřtěni. Je důležité přiznat barvu i před světem…
  • Předběžně – velikonoce budou omezené, jako doposud – co se týká přítomnosti na mši sv. Musíme se chovat rozumně, jako doposud. Spojit se přes obrazovky s naším kostelem. Nebo biskupové zvou i k prožívání mše sv. z katedrály. Podrobnosti budou řečeny příští neděli. Kostel bude pro individuální modlitby otevřen…
  • Lešení bude v kostele ještě tento týden. Na jeho konce se bude odnášet pryč.

Díky chlapům za umytí soch a dalších věcí od prachu před malbou

Díky ministrantům za „jarní“ úklid  kolem kostela a na farní zahradě

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680 901)

Comments are closed.