Ohlášky od 20. do 27. 11. 2022

posted in: Ohlášky | 0
DenLiturgická oslavahodina       Bohoslužba – úmysl
NeSlavnost7.30Za Jenovéfu Zedníčkovu a manžela
20.11.Ježíše Krista Krále  
  10.00Za naše farní společenství
PoPamátka18.00Za Annu Motyčkovu, manžela, zemřelou
21. 11.Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě rodinu, rodinu Vašíčkovu, Kozumplíkovu
UtPamátka7.00Za zemřelého Pavla Gajoše a spolužáky
22.11.sv. Cecílie, panny a muč.  
StZa pronásledované18.00Za Alžbětu Konečnou, manžela, živou
23.11.křesťany a  zemřelou rodinu
ČtPamátka sv. Ondřeje Dung  
24.11.Laca, kněze a druhů17.00Za zemřelého Karla Polácha a duše
 mučedníků v očistci
  Za zemřelou Marii a Karla Kočišovy,
25.11. 18.00syny Miroslava a Karla a stařečky z obou
   stran
So  Za zemřelého Františka a Marii Smetkovy
  18.00a za Antonína a Františku Malíkovy
26.11.  a duše v očistci
Ne 7.30Za rodiče Gajošovy, živou a zemřelou rodinu
27.11.1. neděle adventní  
  10.00Za naše farní společenství
   

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: Dražky: Mičolová, Ivanová, Gajošová, Konečná, Daňková, Petruchová, Haraštová

Úklid fary: v sobotu ve 13.00 hod: skupiny 4,5,6,7,8

OHLÁŠKY NA PŘILOŽENÉM LISTU

Email:  jojel@quick.cz,  tel: P. Josef 776 680 901,  fara 604 315 656

Ohlášky farnosti

 • Ve středu bude tzv. Červená středa – den modliteb za pronásledované

pro víru.

 • Pro nás je středa adoračním dnem. Zapište se prosím na jednotlivé hodiny. Dvojice si mohou hodinu rozpůlit na půl. Od 9.00 hodin bude zahájení

         a ukončení večer přede mší sv.

 • Příští neděli bude žehnání adventních věnců a odpoledne před kostelem otevření adventu.
 • Naše gymnázia SVG na Velehradě/ první možnost 25.11.2022/ a  AG /první možnost 3.12.2022/ v Kroměříži nabízejí Dny otevřených dveří. Máte možnost se podívat do budov a na jednotlivé nabídky studia. Měli bychom na prvním místě my – křesťané popřemýšlet nad účastí studia v nich. Kdo se bojí, že se bude moc a pořád modlit – pravděpodobně se pravidelně nemodlí doma. I když zázemí křesťanské tyto školy mají v dobré míře, přesto o klauzuru v těchto školách nejde. Potřebné materiály máte vzadu na stolíku a potom také na jejich internetových stránkách.
 • V sobotu 26. listopadu od 20.00 hod. ve Strážnici v kostele Panny Marie je nabídka MODLITEBNÍHO VEČERA PŘED ADVENTEM pro mladé lidi.
 • Fary mají mít pevná čísla telefonní čísla. Naše fara bude mít od prosince nové telefonní číslo  604 315 656. Moje telefonní číslo zůstává stále stejné 776 680 901. Budu je uvádět pod ohláškami.
 • Vzadu na stolíku máte projekt Vlčí doupě pro děti, který nabízí P. Roman Vlk. Můžete se podívat na internetu na YouTube.
 • Farnost Dolní Němčí vám nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2021, která je ke stažení na Google Play.
 • Vzadu na stolíku máte adventní kalendáře s magnetem na ledničku.
 • 27. listopadu proběhne ve Veselí n/M v 15.00 hod ve farním kostele Adventní koncert. Podrobnosti na nástěnce.
 • Kdo plánujete na příští rok svatbu v kostele, ohlašte to, prosím na faře.
Comments are closed.