Ohlášky od 2. do 9. 8. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Štěpána Strachotu, manželku, syna a ž. rodinu
2.8. 18. neděle v mezidobí 10.30 Za ž. a + farníky, zvláště za všechny sportovce
       
Po   18.00  
3. 8.      
Ut Památka sv. Jana 7.00  
4.8.  Vianeye, kněze    
St   18.00 Za Josefa Macháčka, 2 rodiče
5.8.     ž. a rodinu a za Josefa Studničku
Čt Svátek 17.00  
6.8. Proměnění Páně    
  16.30 Příležitost k adoraci a ke sv. smíření
7.8.   18.00 Za + Vojtěcha Kozumplíka, rodiče
      z obou stran a duše v očistci
So Památka    
  Sv. Dominika, kněze 18.00 Za Marii Chudíkovu, manž.,syna Pavla
8.8.     rodiče z o. str.,ž. rodinu a duše v očistci
Ne   7.30 Za + Františka Žáka a rodiče z obou str.
9.8. 19. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  ul.  Dražky : Malíková, Páčová, Vaňková, Konečná, Polášková, Šmachová, Mikelová.

Strojení: Frydrychová, Svobodová, Jurásková

  • Jsou volné úmysly, kdo byste chtěli si napsát, můžete
  • V pátek bude příležitost k adoraci a sv. smíření při ní
  • Po dobu měsíce srpna se budou opravovat varhany. Mše sv. se bude doprovázet na varhany přenosné dole u Václava. Po dobu oprav bude kůr nepřístupný.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.