Ohlášky od 2. do 9. 4. 2023

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za zemřelou Marii Zýbalovu, živou rodinu s prosbou o dar zdraví, Boží ochranu a pomoc

2.4.

Květná neděle

10.00

Za naše farní společenství

 

 

14.00

Pobožnost Křížové cesty-venku – sraz u

 

 

 

kostela

Po

 

18.00

Za zemřelého Oldřicha Pinteru,

3. 4.

 

 

dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci

Ut

 

7.00

Za rodiče Tomečkovy, syna a živou

4.4.

 

 

rodinu

St

 

16.00

Pohřeb – Marie Jurášová

5.4.

 

 

 

Čt

Zelený

18.00

Za Martina Chudíka, manželku, rodiče

Syna, zetě a duše v očistci

6.4.

čtvrtek

Do 23.00

Příležitost adorace v Getsemanech

 

8.00

Ranní chvály

7.4.

Velký pátek

14.30

Pobožnost křížové cesty

 

 

18.00

Obřady Velkého pátku

So

 

8.00

Ranní chvály

 

Bílá sobota

8.30-16.00

Adorace u Božího hrobu

8.4.

 

20.00

Za živé i zemřelé dobrodince našeho kostela

Ne

Slavnost

7.30

Za živou a zemřelou rodinu Zacharovu za dar zdraví a za duše v očistci

9.4.

Zmrtvýchvstání

10.00

Za zemřelou Ludmilu a Františka Škráškovy, živou a zemřelou rodinu

 

Páně

 

Šťastnou a Škráškovu

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice:Poláchová,Šmachová,Botková,Tomečková,Čapková,Tomečková, Nejedlíková

Strojení: Slavíková, Macháčková,Zubalíková, Kuryviálová,Kočišová, Sovková

  • U Božího hrobu bude opět pokladnička na příspěvek pro Boží hrob ve Svaté Zemi
  • V neděli bude sbírka na platy kněží – viz dopis biskupa J. Nuzíka a letáček k tomuto účelu
  • V neděli bude také žehnání beránků- doneste je opět před oltář.
  • Díky mladým z VFM za provedení křížové cesty a za čtení pašijí
  • Díky za úklid v kostele a čištění svícnů

(email: jojel@quick.cz,  tel: osobní 776 680 901, fara: 604 315 656)

Comments are closed.