Ohlášky od 2. do 9. 12. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za ž. a + rodinu Červenou a Kolajovu
2.12. 1. neděle adventní 10.00 Za ž. a + farníky
    16.00 Rozsvícení stromu před kostelem
Po Památka 14.30 Pohřeb – Jaroslav Gajoš
3. 12. Sv. Františka Xaverského    
Ut   6.45 Za Václava Spáčila a stařečky
4. 12.      
St   18.00 Za + Martina Uřičáře, sestru Marii
5.12.     rodiče z obou stran
Čt   17.00 Za + rodiče Gazárkovy, Tomečkovy
6.12.     a duše v očistci
  16.00 Příležitost k adoraci
  Památka 17.00 Za + Karla Vaštíka, rodiče Vaštíkovy a
7.12. Sv. Ambrože, biskupa   Ryškovy
    18.00 Koncert sboru Hlahol
So Slavnost  P. Marie    
   Počaté bez poskvrny 18.00 Za ž. a + sodálky Panny Marie
8.12. prvotního hříchu    
Ne   7.30 Za + Marii Břečkovu, manž.,ž.a+ rodinu
9.12. 2. neděle adventní 10.00 Za ž. a + farníky
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Za Školou a Kopanice: Břečková, Mejzlíková, Komoňová, Gazárková, Tomečková, Ondrovčíková, Sovková

  • Mikuláš přijde až v neděli 9. prosince po hrubé mši sv.
  • V úterý budou bývat mše sv. v 6.45 hod. ráno a po ní snídaně na faře.
  • Dnes odpoledne od 16.00 hodin bude setkání před hlavním vchodem do kostela a slavnostní otevření adventu.
  • V pátek bude   v 18.00 hod. koncert sboru Hlahol z Tábora. Z toho důvodu bude mše sv. už v 17.00h.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.