Ohlášky od 19. do 26. 12. 2021

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za + Antonína Pavku, ž. rodinu s prosbou za dar zdraví a B. požehnání

19. 12.

4. neděle adventní

10.00

Za naše farní společenství

 

 

 

 

Po

 

18.00

Za + Františka Slavíka, 2 rodiče

20. 12.

 

 

a duše v očistci

Ut

 

6.45

Za rodiče Glozovy, dceru Lenku

21.12.

 

 

ž. rodinu

St

 

14.30

Pohřeb – Růžena Ondrovčíková

22.12.

 

 

 

Čt

 

17.00

Za + Františka Dvorského, rodiče z

23.12.

 

 

obou stran a jejich blízké

 

15.00

Za děti naší farnosti a jejich rodiče

24.12.

Štědrý den

 

 

 

 

22.00

Za naše farní společenství a dobrodince

So

Slavnost

7.30

Za rodiče Studničkovy, syna Jana,

manželku a manžele Zůbkovy

25.12.

Narození Páně

10.00

 

Ne

Svátek

7.30

Za + Karla Kočiše, manželku a stařečky Kočišovy a duše v očistci.

 

Svaté Rodiny

10.00

Za rodiny naší farnosti, za jejich křesťanskou víru s prosbou o požehnání

26.12.

Ježíše, Josefa a Marie

 

 

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: Lidéřovice: 23.12.: Přibylová,Zálešáková,Kučerová,Chudíková,Grabcová,Pavková Kolmašová

Strojení: Tomečková,Gazárková,Šmachová,Kočišová,Knotková,Vítková,Jančíková

  • Kdo by si chtěl napsat úmysl na sobotu, tak může přijít.
  • Vyvrcholením hlavních vánočních svátků bude letos svátek Svaté Rodiny. Nabídněme Spasiteli své rodiny a při pohledu na Betlém svěřte své rodiny Rodině Nazaretské.
  • Minule se vybralo 18 046,- kč a bohoslovcům předáno 19 000,-kč.
  • Ve čtvrtek prosíme ochotné muže a ženy i mládež pomoci s přípravou vánoční výzdoby. Sraz je ve čtvrtek od 8.00 hod.

Milostiplné vánoční svátky, radost z jistoty, že Bůh na nás nezapomíná a prožívá s námi život zde na zemi a též radost z rodinného společenství, ve kterém přichází na svět.

Email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Comments are closed.