Ohlášky od 18. do 25. 9. 2022

posted in: Ohlášky | 0
DenLiturgická oslavahodina       Bohoslužba – úmysl
Ne 7.30Za zemřelou Marii Hozákovu, rodiče z obou stran a duše v očistci
18.9.25. neděle v mezidobí  
 10.00Za naše farní společenství
    
Po 7.00Za Marii a Františka Kočišovy, živou
19. 9.  a zemřelou rodinu Kčišovu, Dvořáčkovu
UtPamátka sv. Ondřeje Kim Tegona,kněze a Pavla7.00Za zemřelého Josefa Dytrycha, manželku
20.9.Chong Hasanga a druhů mučedníků rodiče a zemřelou rodinu
StSvátek18.00Za zemřelou Drahomíru Janíčkovu,
21.9.Sv. Matouše, apoštola Zemřelé rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
Čt   
22.9. 17.00Za zemřelé rodiče Rybkovy a Marii
   Ondrovčíkovu
    
Památka Za zemřelou Pet Zimmerovu, otce
23.9.Sv. Pia z Pietrelciny, kněze18.00Františka , živou a zemřelou rodinu
   Vajdíkovu v Kanadě
So   
  18.00Za zemřelého P. Pavla Zýbala, rodiče
24.9.  a duše v očistci
Ne26. neděle v mezidobí7.30Za Marii Studničkovu, manžela Antonína, rodiče a duše v očistci
25.9.   
 Poutní mše sv. na Sv. Antonínku15.00Za naše farní společenství s prosbou o živou víru na přímluvu svatého Antonína
   

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: Lidéřovice:

Strojení

  • Ohlášky přiloženém listu

Email:  jojel@quick.cz,  tel: 776 680 901

Ohlášky farnosti Vnorovy

  • V pátek bude další dětská mše sv.

Přijďte už v 16.45 hod na faru, kdy bude začínat setkání jako společenství, které se zakončí zkouškou zpěvu na následující mši sv.

Zvláště děti 3. třídy bych už rád všechny také viděl na mši sv.

  • Od novomanželů Poláškových  2000,- kč
  • Na Sv. Hostýn se vybralo 19144,- kč. Výtěžek byl předán k darům na obnovení tamější dopravní situace.
  • Jak už bylo zmiňováno na farním dnu. V zadu pod kůrem je schránka na vaše vyjádření k farní kavárně. Doprovodný text je na stolíku v zadu za lavicemi.
  • V zadu na stolíku máte také brožurky do společenství v eucharistické družině. Je to vydané ještě od otce arcibiskupa. Kdo jste se tenkrát napsali –  vezměte si obálku se svým jménem.
  • Dnes je třetí neděle. Vychází sbírka na opravy.
  • Příští neděli bude mše sv. u nás ve farnosti jen ráno v 7.30 hodin.

Odpoledne pak  bude v 15.00 hodin na svatém Antonínku naše poutní mše sv. Přijďte poprosit za živou víru ve svých rodinách.

  • Zeptejte se svých dětí, jestli byly na prvních hodinách náboženství. Ať zkontrolujeme stavy a máme kontakty i s vámi rodiči.
  • Za týden budou volby. Vyprošuji požehnání všem kandidátům, zvláště těm, kteří budou zvoleni.

Prohlášení ke komunálním a senátním volbám na podzim roku 2022

Drazí věřící, sestry a bratři,

období letošních podzimních voleb do obecních zastupitelstev a do části Senátu je poznamenáno následky pandemie covidu, válkou na Ukrajině a s tím související neradostnou ekonomickou situací. Tyto i další vlivy vedou k sílícímu sociálnímu napětí ve společnosti. Jako křesťané nikdy nezapomínejme, že náš život je cesta za Pravdou a s Pravdou, totiž s Kristem, který je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6).

Není na místě doporučovat koho volit a koho ne, protože to není úlohou pastýřů církve, a protože situace v každé obci je jiná. Apelujeme však na Vás, abyste věnovali svou pozornost těm, kdo se nějakým způsobem již osvědčili ve službě svým spoluobčanům a také těm, kteří nepřinášejí příliš jednoduchá řešení a nestaví se do role spasitelů.

Těm, kdo kandidují, vyprošujme moudrost ve slovech a sílu proměnit slova v činy, aby to, s čím se prezentovali před volbami, nebyly jen plané sliby. My ostatní mějme na zřeteli obecné dobro a provázejme svou modlitbou ty, kteří mají odvahu přijmout politickou zodpovědnost. Také je podporujme dobrým životem podle křesťanských zásad. Nám všem pak ať žehná všemohoucí Bůh, dárce života a všech dobrých darů.

Jménem biskupů Čech, Moravy a Slezska            Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský 

                                                                               předseda České biskupské konference

Comments are closed.