Ohlášky od 18. do 25. 4. 2021

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   9.00-9.30 Podávání sv. přijímání pro jednotlivce

–        v kostele

18.4. 3. neděle velikonoční 10.00 Za + Marii Spáčilovu, 2 rodiče a duše v očistci a za naše farní společenství
  Od 15.00

Do 16.00

Podávání sv. přijímání pro jednotlivce

v kostele

Po   18.00 Za + Václava Všetulu, manželku Marii
19. 4.  
Ut   7.00 Za + Oldřicha Pinteru, rodiče z o. stran
20.4.   a duše v očistci
St   18.00 Za Františku  a Michala Hurbanovy, děti,
21.4.   2 zetě a duše v očistci
Čt   17.00 Za Jiřího Kočiše, rodiče a ž. a + rodinu
22.4.   Kočišovu
     
23.4.   18.00 Za + Františka Žádníka, rodiče, stařečky
a duše v očistci
So   18.00 A + Jana Zubalíka, rodiče, ž. a + rodinu
24.4.   duše v očistci
Ne   9.00-9.30 Podávání sv. přijímání pro jednotlivce

–        v kostele

25.4. 4. neděle velikonoční 10.00 Za + Ludmilu a Františka Škráškovy, ž. a + rodinu Šťastnou a Škráškovu a naše farní společenství
  Od 15.00

Do 16.00

Podávání sv. přijímání pro jednotlivce

v kostele

 

Úklid kostela: Lidéřovice: Janoušková, Urbančíková, Svobodová, Gazárková, Malíková, Přibylová, Zálešáková

Strojení: Vajdíková, Břečková, Tomečková

  • v pátek na mši sv. bych opět rád přivítal třídu –skupinu A. Ivanové
  • zatím pokračujeme tak, jak nám bylo předloženo. Rozvolňování je postupné. Snad budeme mít vhodné podmínky pro slavnosti červnové a na 1. sv. přijímání, které snad bude  6.
  • děti 3. třídy ať se s námi spojí prostřednictvím obrazovek v pátky. Kromě těch, které budou přítomny na mši sv. Už se blíží pomalu naše příprava ke konci, proto je třeba abych měl kontakt z každým přijímajícím. S kým nebudu mít kontakt, tak ke sv. přijímání nemůže jít. Otázky jste dostali, proto se je učte. Zkoušení bude každý pátek po mši sv. se skupinkou, která bude na mši sv. v kostele.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680 901)

Comments are closed.