Ohlášky od 17. do 24. 4. 2022

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

Slavnost

7.30

Za ž. a + rodinu Olšerovu, Kočišovu, Fibingrovu, Hýlovu a duše v očistci

 

Zmrtvýchvstání

10.00

Za mladé rodiny naší farnosti a jejich děti

17.4.

Páně

 

 

Po

Pondělí

7.30

Za živou a zemřelou rodinu Kočišovu

a Smetkovu a duše v očistci

18. 4.

velikonoční

10.00

Za Antonína Grabce, rodiče a duše

Ut

Úterý v oktávu

7.00

v očistci

19.4.

velikonočním

 

Annu, živou a zemřelou rodinu

St

Středa v oktávu

14.00

Pohřeb – Karel Šmach

 

 

18.00

Za zemřelou Marii Spáčilovu, dvoje

20.4.

velikonočním

 

rodiče a duše v očistci

Čt

Čtvrtek v oktávu

17.00

Na poděkování za  dar 80 let života a

21.4.

velikonočním

 

55 let společného života

Pátek v oktávu

 

 

22.4.

velikonočním

18.00

Za zemřelého Josefa Slavíka  dvoje

 

 

 

rodiče a duše v očistci

So

Sobota  v oktávu

—-

 

23.4.

velikonočním

—-

 

Ne

Neděle

7.30

Za rodiče Hurbanovy, děti, zetě a duše v očistci

 

Božího

10.00

Za naše farní společenství

24.4.

milosrdenství

 

 

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: ul. Znorovská:  Ondrovčíková, Kozumplíková, Vítková, Tomečková, Kuryviálová, Mičolová

Kéž slavné Kristovo vzkříšení vaše starosti, těžkosti a touhy či přání ve světlo požehnání promění.

Ve Světlo, které je On sám živý. On, Beránek obětovaný, už neumírá: Kéž žije i ve vašem nitru a oživuje vaši víru.

Email: jojel@quick.cz, tel: 776 680 901

OHLÁŠKY FARNOSTI VNOROVY

       Celý tento týden  se budeme modlit přede mší sv.

Korunku k Božímu milosrdenství, jako přípravu na příští neděli Božího milosrdenství.

       Ve středu bude ve 14.00 hod pohřeb Karla Šmacha. Bude ho sloužit Libor Všetula.

       Večerní mše sv. ve farnosti bude v 18.00 hod.

       V pátek pokračuje dětská mše sv. Přijďte také zpívat. Nácvik je na faře.

       V sobotu zde mše sv. nebude. Pojedu do Újezdce u Luhačovic na pohřeb P. Josefa Červenky.

       Díky všem za přípravu velikonočních obřadů , za výzdobu a poskytnutí květin. Za zpěv a službu ministrantů.

       V pátek po mši sv. bude krátké setkání farní rady.

       30 dubna 2022  chtějí v bazilice na Velehradě uzavřít manželství tito snoubenci: 

       Veronika Tomečková – Lidéřovice

        Antonín Ivan – Zarazice

       30. dubna budou mít svatbu ve farním kostele ve Vnorovech také snoubenci.

Martina Sahajová – Vnorovy

Pavel Kousal – Sivice – Pozořice

 

Comments are closed.