Ohlášky od 17. do 24. 10. 2021

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 7.30 Za Antonína Grabce, rodiče z o stran a duše v očistci
17. 10. 29. neděle v mezidobí 10.00 Za naše farní společenství
 
Po Svátek sv. Lukáše 15.00 Pohřeb – Kočiš Karel
18. 10. evangelisty
Ut   7.00 Za Jana Baďuru, manž., Vladimíra
19.10.   Lindnera
St   15.00 Pohřeb – Gazárková Anna
20.10.  
Čt   17.00 Za + Františku Ondrovčíkovu a + rodiče
21.10.   Tomečkovy a duše v očistci
Památka
22.10. Sv. Jana Pavla II., papeže 18.00 Za Františku a Aloise Ivanovy
So 18.00 Za Martina Uřičáře, sestru Marii
23.10. a rodiče z o. stran
Ne 7.30 Za Aloise Konečného, manželku, syna,   a sourozence z o. stran
30. neděle v mezidobí 10.00 Za naše farní společenství a všechny dobrodince našeho kostela
24.10. Misijní neděle

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: ul.Dolina: Čajková, Čambalová, Ondrýsková, Herodesová, Břečková, Studénková, Ivanová

Strojení: Slavíková, Čambalová, Slavíková, Slezáčková

  • Příští neděle je výročí posvěcení našeho kostela a zároveň vychází den misií. Příští neděli bude sbírka na misie.
  • V pondělí a ve středu jsou pohřby

Email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Comments are closed.