Ohlášky od 16. do 23. 8. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Pavla Spáčila a rodiče z o. stran
16.8. 20. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
   
Po   18.00 Za + Marii Pechovu, rodiče z o. stran
17. 8.   ž. a + rodinu
Ut   7.00 Za rodiče Gazárkovy a  Tomečkovy
18.8.  
St   18.00 Za + Marii a Jana Sukupovy, 2 zetě
19.8.   ž. a + rodinu
Čt Památka sv. Bernarda 17.00 Za ž. a + rodinu Pilnajovu, Macháčkovu
20.8. opata a uč. církve a na poděk. za přijatá dobrodiní
Památka sv. Pia X.  
21.8. papeže 18.00 Za + Marii Žákovu a Floriána Žáka,
  syny a zetě a duše v očistci
So Památka P. Marie 7.00 Za rodiče Procházkovy a ž. rodinu
Královny
22.8.
Ne   7.30 Za + Anežku Studničkovu, manžela, rodiče a duše v očistci
23.8. 21. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  ul. Znorovská: Mičolová, Konečná, Otrubová, Pinterová, Chudíková, Šimšíková

Strojení: Vajdíková, Tomečková, Břečková

  • V sobotu bude mše sv. ráno, pak musím na návštěvu a na tábor
  • V sakristii se můžete napsat na pouť do Hl. Mašůvek, pojede se 5. září

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.