Ohlášky od 16. do 23. 2. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za + Marii Všetulovu, syna Františka a duše v očistci

16.2.

6. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky, zvláště za nemocné

 

 

 

 

Po

 

18.00

Za + rodiče Marii a Petra Kuryviálovy

17. 2.

 

 

a otce Josefa Dudu

Ut

 

7.00

Za Františka Pavku, rodiče z o. stran

18.2.

 

 

a duše v očistci

St

 

18.00

Za + rodiče Mokrošovy, ž. a + rodinu

19.2.

 

 

 

Čt

 

17.00

Za Annu a Bohumila Všetulovy, Antonína a Marii Motyčkovy

20.2.

 

 

rodiče z obou stran

 

 

 

 

 

18.00

Za rodiče Pavkovy, syna a duše v oč.

21.2.

 

 

 

 

 

 

 

So

Svátek

 

 

 

Stolce sv. Petra

18.00

Za + Karla a Marii Herodesovy,

22.2.

 

 

rodiče z obou stran a duše v očistci

Ne

 

7.30

Za rodiče Zýbalovy a rodiče Studničkovy, syna Jana, manžele Zůbkovy

23.2.

7. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

 

 

 

 

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice: Grabcová, Ivanová, Peluchová, Sukupová, Poláchová, Šmachová, Botková

Úklid fary: skupina č. 2

  • Dnes vychází sbírka na opravy
  • Příští neděli se koná sbírka na Haléř sv. Petra
  • Na nástěnce pod kůrem je 5 jmen těch, kteří byli Vámi zvoleni do Pastorační rady a další v pořadí následující jména mohl zvolit farář. Díky všem, kteří jste se zapojili do voleb.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.