Ohlášky od 16. do 23. 10. 2022

posted in: Ohlášky | 0
DenLiturgická oslavahodina       Bohoslužba – úmysl
Ne29. neděle v mezidobí7.30Za živé a zemřelé členky živého růžence
16.10.   
  10.00Za naše farní společenství, zvláště za naše rodiny
PoPamátka sv. Ignáce15.00Pohřeb – Pavel Gajoš
17. 10.Antiochijského, biskupa, mučedníka  
UtSvátek7.00Za Jana Baďuru, manželku a Vladimíra
18.10.sv. Lukáše, evangelisty Lindnera  a rodinu
St 18.00Za zamřelého Jana Gazárka,manželku
19.10.  rodinu Novákovu a Švehlovu
Čt  Na poděkováni za 60 let společného
20.10. 17.00Života s prosbou o Boží ochranu pro
   celou rodinu
   
21.10. 18.00Za zemřelou Františku Ondrovčíkovu,
   rodiče Tomečkovy a duše v očistci
So   
  18.00Za rodiče Baďurovy, syna, dceru,
22.10.  živou a zemřelou rodinu
Ne 7.30Za živou a zemřelou rodinu Žákovu a
23.10.30. neděle v mezidobí Pavkovu, s prosbou o dar zdraví
 (Misijní neděle)10.00Za naše farní společenství

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: ul. Hlavní: Procházková, Uřičářová, Kryzstková, Petruchová, Vašíková, Symerská, Otrhálková

Strojení:  Zubalíková, Kuryviálová,Sovková,Kočišová

  • V pondělí bude v 15.00 hod. pohřeb – Pavel Gajoš
  • Příští neděli je misijní neděle a je sbírka na misie

Email:  jojel@quick.cz,  tel: 776 680 901

Comments are closed.