Ohlášky od 15. do 22. 9. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za + Josefa Čajku, rodiče a za dar zdraví pro celou rodinu, duše v očistci

15.9.

24. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

 

Díkůvzdání za letošní úrodu

 

 

Po

Památka

18.00

Za + rodiče Františku a Stanislava

16. 9.

sv.Ludmily,mučednice

 

Grabcovy a ž. rodinu

Ut

 

7.00

Za Františka Žádníka, 2 rodiče a duše

17.9.

 

 

v očistci

St

 

18.00

Za Zdeňka Břečku, otce a stařečky

18.9.

 

 

 

Čt

 

17.00

Za + Josefa Dytrycha, manž., rodiče a

19.9.

 

 

zemřelou rodinu

Památka sv.Ondřeje Kim

 

 

20.9.

Taegona a Pavla Chong

18.00

Za rodinu Studénkovu a za dar zdraví s prosbou o B. požehnání, ochranu

 

Hasanga a druhů muč.

 

P. Marie do dalších let

So

Svátek

 

 

 

Sv. Matouše

——-

—————————–

21.9.

 

 

 

Ne

 

7.30

Za Marii Hozákovou, rodiče z o. str. a duše v očistci

22.9.

25. neděle v mezidobí

 

 

 

Sv. Antonínek – pouť farnosti

15.00

Za ž. a + farníky         /na Sv.Antonínku/

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Kráčalova: Studénková, Otrubová, Zacharová, Hnátková, Komínková, Váverková      Strojení: Žádníková, Pilnajová, Borková

  • Dnes vychází sbírka na opravy
  • V sobotu jsem pozván na svatbu. Mše sv. zde nebude.
  • V pátek se opět budeme přede mší sv. modlit korunku k B. milosrdenství za misie a po ní modlitbu na kartičkách.
  • Od pondělí budou hodiny náboženství.
  • Příští neděli je pouť farnosti na sv. Antonínek. Tam bude mše sv. v 15.00 hod.

U nás bude  ranní v 7.30 hod.

  • Díky všem, kdo včera přijali pozvání na setkání schol.
  • Biřmování: v sobotu 12. října bude společná úvodní mše sv. na Barborce. Z Břestku v 9.00 h. půjdeme na Barborku, po cestě bude menší aktivita nahoře bude mše sv. a po ní půjdeme kolem Buchlova k autobusu. Podrobnosti budou k výletu budou sděleny později a podrobnosti k přípravě budou sděleny na Barborce.
Comments are closed.