Ohlášky od 15. do 22. 1. 2023

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za zemřelou Anastaázii Pavkovu, manžela Františka, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

15.1.

2. neděle v mezidobí

10.00

Za naše farní společenství

 

 

 

 

Po

 

18.00

Za zemřelou Marii Dytrychovu,

16. 1.

 

 

manžela, rodiče a duše v očistci

Ut

Památka

7.00

Za zemřelou Marii Pavkovu, manžela

17.1.

Sv. Antonína, opata

 

syna, živou a zemřelou rodinu

St

Památka P. Marie

18.00

Za zemřelé manžele Jakoubkovy,

18.1.

Matky Jednoty křesťanů

 

rodiče z obou stran a duše v očistci

Čt

 

17.00

Za Josefa Kafku, bratry, rodiče

19.1.

 

 

a duše v očistci

 

 

 

 

 

18.00

Za Jana a Marii Konečné, sourozence,

20.1.

 

 

rodiče Konečné a Vetiškovy

 

 

 

 

So

Památka sv. Anežky

 

 

 

Římské , panny a muč.

18.00

Za zemřelého Zdeňka Čermáka,2 rodiče

21.1.

 

 

živou a zemřelou rodinu a duše v očist

Ne

 

7.30

Za zemřelé rodiče Gazárkovy a Solaříkovy

22.1.

3. neděle v mezidobí

10.00

Za naše farní společenství

 

Neděle Božího slova

 

 

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  Dolina:  Herodesová, Kozumplíková, Zacharová, Ivanová, Horká, Gajošová, Florišová, Ondrovčíková

  • Dnes je třetí neděle v měsíci
  • Od středy je týden modliteb za Jednotu křeťanů
  • Příští neděli bude formulář za Jednotu křesťanů a také je neděle Božího slova. Sbírku odešleme na biblická díla.

(email: jojel@quick.cz,  tel: osobní 776 680 901, fara: 604 315 656)

Comments are closed.