Ohlášky od 14. do 21. 6. 2020

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 11. neděle v mezidobí 7.00 Za + Radima Břečku a stařečky
14.6.   9.00 Za ž. a + farníky
  Boží Tělo-průvod  
Po   15.00 Pohřeb – Jan Polášek
15. 6.  
Ut —- —-
16.6. —- —-
St   18.00 Za Josefa Řičicu, manž., dceru Ludmilu
17.6.   ž. a + rodinu a duše v očistci
Čt   17.00 Za Alžbětu a Františku Machovy,
18.6.   manž. Jana a zetě  Josefa
Slavnost
19.6. Nejsvětějšího Srdce 18.00 Za Marii Kostrunkovu, 2 bratry
Ježíšova a rodiče
So Památka
Neposkvrněného srdce 15.00 Sv. zpověď rodičů dětí
Panny Marie   Nácvik dětí na slavnost a 1. sv. zpověď
  18.00 Za ž. a + rodinu Kuchaříkovu
20.6.  
Ne 12. neděle v mezidobí 7.30 Za + Karla Červeného, manž. Marii a duše v očistci
21.6.   10.00 Za ž. a + farníky s prosbou za děti  jejich rodiče
První sv. přijímání  

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  Lidéřovice:

Strojení:

  • Dnes vychází sbírka na opravy
  • V úterý mše sv. nebude, máme pouť kněží na Sv. Hostýn
  • Příští neděli bude 1. sv. přijímání:
  • V sobotu bude v 15.00 hodin sv. smíření rodičů a dětí. Také bude nácvik na nedělní slavnost
  • V sobotu 27. června bude zakončení školního roku na farní zahradě. Zveme děti školního věku na setkání.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.