Ohlášky od 14. do 21. 11. 2021

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 33. neděle v mezidobí 7.30 Za + Alžbětu Konečnou a manžela Františka  a duše v očistci
14. 11. Hodová ke cti svaté 10.00 Za naše farní společenství s prosbou za všechny dobrodince našeho kostela
Alžběty
Po   18.00 Za Anastázii a Františka Břečkovy, syna,
15. 11.   dceru a vnuka Zdeňka
Ut 7.00 Za + Miroslava Macháčka, rodiče
16.11. a duše v očistci
St Památka sv. Alžběty 18.00 Za + Alžbětu Solaříkovu, manžela Jana
17.11. Uherské a + rodiče
Čt 17.00 Za rodiče Doležalovy, syna a sourozence
18.11.
19.11. 18.00 Za Alžbětu Komínkovu a rodinu
So 18.00 Za + Jenovéfu Zedníčkovu, manžela a
20.11. sourozence
Ne Slavnost 7.30 Za Stanislava Konečného, rodiče z obou stran a ž. rodinu
Ježíše Krista 10.00 Za naše farní společenství
21.11. Krále

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: ul.Májová: Matušková, Kuryviálová, Kozumplíková, Přibylová, Buchtová, Všetulová

Strojení: Zubalíková, Kuryviálová, Sovková, Kočišová

  • Od pondělí budeme zapisovat úmysly na další období.
  • Příští týden bude celodenní adorace naší farnosti. Přesuneme ji na pondělí od 9.00 h. a ukončení bude před večerní mší sv.
  • Za několik dnů oslavíme 32. výročí pádu komunistického režimu a vykročení do svobodné společnosti. Také v letošním roce chceme tento den připomenout zvoněním na kostelní zvony. Ve středu 17. listopadu se symbolicky v 17 hodin rozezní na několik minut kostelní zvony jako připomínka listopadových událostí roku 1989.

Email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Comments are closed.