Ohlášky od 13. do 20. 10. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za ž. a + členky živého růžence

13.10.

28. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

Po

 

15.00

Pohřeb – Josef Žák

14. 10.

 

 

 

Ut

Památka sv. Terezie

7.00

Za + Marii a Karla Svobodovy, ž. a +

15.10.

od Ježíše, panny a uč. církve

 

rodinu

St

 

18.00

Za Františku a Aloise  Cibulkovy,

16.10.

 

 

sourozence z obou stran

Čt

Památka sv. Ignáce

17.00

Za Jana a Marii Poláškovy, dceru

17.10.

Antiochijského, biskupa

 

Annu

 

17.30

Modlitba růžence – děti

18.10.

Svátek sv. Lukáše

 

 

 

evangelisty

18.00

Za Jana Baďuru, Vladimíra Lindnera a rodiče

So

 

 

 

 

 

18.00

Za Martina Uřičáře, sestru Marii,

19.10.

 

 

rodiče z obou stran a duše v očistci

Ne

 

7.30

Za Aloise Konečného, manž., syna Stanislava, stařečky z obou stran

20.10.

29. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

 

Misijní neděle

 

 

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Znorovská: Holubíková, Ondrovčíková, Mirošová, Kozumplíková, Vítková, Tomečková, Kuryviálová

Strojení: Slavíková, Chudíková, Bílková, Macháčková

Úklid fary: skupiny 6,7,8 a maminky    (ve 13.00 hod)

  • V pátek 18. října bude den modlitebního misijního mostu. Je to také den, kdy se děti modlí růženec. My obě aktivity spojíme. Proto prosím, abyste poslali děti už na 17.30 do kostela, kde se rozdělíme na 5 skupin – každá jeden desátek. S modlitbou za misie. Budeme potřebovat 5 vedoucích skupinek z řad starších dětí.
  • V sobotu 19. října – bude po mši sv. výstav NSO a litanie za misie.
  • V neděli 20 října – je misijní neděle. Bude sbírka na misie.
  • Sbírka na opravy bude až na slavnost kostela 27. října
  • Ve středu bude po mši setkání rady farnosti

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Comments are closed.