Ohlášky od 12. do 19. 3. 2023

posted in: Ohlášky | 0
DenLiturgická oslavahodina       Bohoslužba – úmysl
Ne 7.30Za zemřelého Josefa Macháčka, manželku, rodiče, zetě a duše v očistci
12.3.3. neděle postní10.00Za naše farní společenství
  14.00Pobožnost Křížové cesty
Po 18.00Za Františka Zálešáka, rodiče z obou
13. 3.Výroční den zvolení papeže Františka stran, živou rodinu a duše v očistci
Ut 7.00Za zemřelou Marii Zubalíkovu,
14.3.  manžela a rodiče z obou stran
St 18.00Za zemřelého Františka Pavku, bratra Antonína, rodiče Pavkovy, Marii
15.3.  Konečnou a duše v očistci
Čt 17.00Za Františku Bartoškovu, manžela,
16.3.  bratra, sestry a duše v očistci
 17.00Příležitost k adoraci + korunka k B. milosrdenství za pokoj ve světě
  17.40Křížová cesta
17.3. 18.00Za zemřelého Františka Studničku,
   manželku, rodiče a duše v očistci
So  Za Marii a Miroslava Svobodovy,
  18.00rodiče z obou stran, živou a zemřelou
18.3.  rodinu a duše v očistci
Ne 7.30Za zemřelou Annu Zubalíkovu, manžela a dvoje rodiče
19.3.4. neděle postní10.00Za naše farní společenství
  14.00Pobožnost Křížové cesty

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  Lidéřovice:   Peluchová, Tomečková, Zacharová, Janoušková, Urbančíková, Svobodová, Gazárková           Úklid fary: sobota v 13.00 hod. generální úklid: skupiny č. 4,5,6,7,8

  • Tento týden mají naše děti prázdniny. Přejeme jim všechno dobré.

      V pátek budeme hrát na varhany. Děti, pokud budou doma, ať samozřejmě přijdou.

  • Kočičky na Květnou neděli si doneste s sebou. Určitá část jich bude k dispozici, ale pomůžeme si navzájem.
  • S lítostí musíme oznámit zrušení duchovního koncertu z dnešní neděle pro nemoc učinkující. Budeme domlouvat náhradní termín.

Místo toho zůstane ve 14.00 hod křížová cesta.

Aktivita pro děti (malé/ velké)v  našem kostele pokračuje = před oltářem je zvýrazněný kopec Kalvárie, který můžou děti –rodiče s dětmi, mladší i starší dát – křížek za modlitbu za někoho, dobrý skutek……křížek můžete udělat ze špejlí-výška do 10cm. Kamínek si dáme s dětmi každou nedělní mši svatou, jak přijdou dopředu.

  • Příští neděle je třetí v měsíci, vychází sbírka na kostel

(email: jojel@quick.cz,  tel: osobní 776 680 901, fara: 604 315 656)

Comments are closed.