Ohlášky od 11. do 18. 10. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za Františka Konečného a celou rodinu
11.10. 28. neděle v mezidobí 10.00 Za naše farní společenství, biřmovance a jejich rodiny
  Biřmování    
Po   18.00 Za + Jana Gazárka, rodinu Novákovu a
12. 10.     Švehlovu
Ut   7.00 Za Marii a Karla Svobodovy, ž. a +
13.10.     rodinu
St   18.00 Na poděkování za 70 let života,
14.10.     a ž. a + rodinu
Čt Památka sv. Terezie od 17.00 Za rodiče Karafiátovy, syna Josefa,
15.10. Ježíše, panny a uč. církve   Manž. Annu a za Marii Daňkovu
    Od 15.00-17.00-příležitost ke svátostem
16.10.   18.00 Za rodiče Poláškovy, dceru Annu
      ž. a + rodinu
So Památka sv. ignáce 10.30 Na poděkování za 60 let společného
  Antiochijského, bisk., muč.   života s prosbou o B. ochr a ochr. P. M.
17.10.      
Ne   7.30 Za ž. a + členky ž. růžence
18.10. 29. neděle v mezidobí 10.00 Za naše farní společenství
  Misijní neděle    

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Dolina: Kafková, Macháčková, Neumannová, Žáková, Větříčková, Káčerová

Strojení: Sahajová, Spáčilová, Strachotová, Studničková

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Ohlášky pro farníky pro další dny

Z rozhodnutí vlády platí v ČR od pondělí 12.10. nová hygienická opatření, která kromě jiného omezují počet účastníků při bohoslužbách – a to  na 10 účastníků. „Tělo“ se opět zastaví, ale duše musí dál „žít“.

Tomuto nařízení se musíme přizpůsobit i my, proto tyto informace:

  • Vrátíme se k sloužení mší sv. přenášením, jak jsme to dělali na jaře.
  • Na mši sv. půjdou jen ti, kdo mají napsaný úmysl mše sv., popřípadě jejich příbuzní tak, aby se dodržel počet 10 lidí.
  • Kostely budou otevřené po mřížku a podle domluvy na případnou celodenní adoraci, kterou musíme domluvit, i dovnitř.
  • Podle výzvy ČBK je možné se modlit růženec na úmysl ukončení pandemie. Sjednotit je možné se opět ve 20.00 hodin nebo i jindy v rodinách.
  • V zadu v kostele na stolíku je modlitba národů proti pandemii. Můžete si ji rozebrat.
  • Tiskoviny, obrázky pro děti aj., budou opět u mřížky k dispozici. Pokladnička také. Jak to bylo na jaře. Protože sbírky nebudou, jako obvykle. Když budete mít možnost vzít s sebou děti, tak je vezměte na páteční mši sv.
  • Tento pátek od 15.00 hod – 17.00 hod bude příležitost jednotlivě ke svátosti smíření a ke sv. přijímání.
  • Plánovaná sbírka na misie se nekoná. Bude určen náhradní termín.

Kéž z této zkoušky vyjdeme obnoveni a posíleni, jak to říká o. arcibiskup, který všem také žehná.

Comments are closed.