Ohlášky od 10. do 17. 4. 2022

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za zemřelou Ludmilu a Františka Škráškovy, živou a zemřelou rodinu Šťastnou a Škráškovu

10. 4.

Květná neděle

10.00

Za naše farní společenství

 

 

14.00

Křížová cesta

Po

Pondělí

18.00

Za Martina Chudíka, manželku, rodiče

11. 4.

Svatého týdne

 

syna a duše v očistci

Ut

Úterý

7.00

Za zemřelého Františka Tomečka,

12.4.

Svatého týdne

 

manželku, syna, vnuka a živou rodinu

St

Středa

18.00

Za zemřelého Josefa Zýbala a za živé

13.4.

Svatého týdne

 

a zemřelé z ročníku 1937

Čt

Zelený

18.00

Za zemřelého Františka Žádníka, dvoje

 

Čtvrtek

 

rodiče a duše v očistci

14.4.

 

19.30-23.00

Příležitost k  adoraci

 

8.00

Ranní chvály

15.4.

Velký

14.30

Křížová cesta

 

Pátek

18.00

Obřady Velkého pátku

So

 

8.00

Ranní chvály

 

Bílá sobota

20.00

Za živé a zemřelé farníky a dobrodince

16.4.

 

 

 

Ne

Slavnost

7.30

Za ž. a + rodinu Olšerovu, Kočišovu, Fibingrovu, Hýlovu a duše v očistci

 

Zmrtvýchvstání

10.00

Za mladé rodiny naší farnosti a jejich děti

17.4.

Páně

 

 

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: Dražky: SOBOTA V 16.00 HOD. – Haraštová, Malíková, Páčová, Vaňková, Konečná, Šmachová, Mikelová,

Strojení: Zacharová, Kordulová, Všetulová, Šimšíková, Vajdíková, Břečková, Tomečková

Email: jojel@quick.cz, tel: 776 680 901

OHLÁŠKY

Vstupujeme do Svatého týdne. Velikonoce by měly po dvou letech být v normálním režimu. Od Slavnosti Vzkříšení se vrátí voda do kropenek.

  • Ve čtvrtek bude po obřadech otevřen kostel do 23.00 hodin k adoraci
  • V pátek a v sobotu budou ráno v 8.00 hod ranní chvály.
  • V sobotu bude otevřen Boží Hrob k adoraci od 8.30 hod do 16.00 hodin. Pak bude příprava oltářů na slavnost.

Příspěvky z návštěvy B. Hrobu pošleme, jako loni na potřeby B. Hrobu ve Svaté Zemi.

  • V neděli po mši sv. bude možnost požehnání pokrmů.
  • Sbírku Neděle Zmrtvýchvstání, která se dříve posílala na seminář, se  pošle na kněze naší diecéze. Viz plakátek s dopisem o. arcibiskupa.
  • Sbírky v sobotu a v pondělí velikonoční zůstanou na potřeby naší farnosti.
  • Díky všem, kteří se podíleli na zdárném uskutečnění duchovní obnovy. A také všem ženám, které připravily jídlo.
  • Jako dar na potřeby kongregace Oblátů jsme předali sbírku z minulé neděle 15 000,- kč.
  • Na Bílou sobotu v 11.00 h  zvu děti, které půjdou letos k 1. sv. přijímání na modlitbu a ke krátkému setkání u Božího Hrobu. Mohou přijít i ostatní děti. S sebou si vezmou ozdobené malé srdíčko se svým jménem.
  • Členové tzv. Eucharistické hodiny by si mohli najít čas u Božího Hrobu v průběhu dne Bílé soboty na modlitbu za své rodiny. Dostali jste malé knížečky od o. arcibiskupa.
Comments are closed.