Ohlášky od 10. do 17. 11. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za + Martina a Františku Zrůnovy a rodiče Všetulovy

10.11.

32. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky a biřmovance

Po

Památka sv. Martina

18.00

Za + Františka Řičicu, manželku

11. 11.

Tourského, biskupa

 

rodiče z o. stran a duše v očistci

Ut

Památka sv. Josafata

7.00

Za + Alžbětu Havřešťákovu a Kateřinu

12.11.

biskupa a mučedníka

 

Valovu z Kostelní uličky

St

Památka sv. Anežky

18.00

Za ž. a + šedesátníky

13.11.

České, panny

 

 

Čt

 

17.00

Za Františka Ondrovčíka, manželku

14.11.

 

 

ž. a + rodinu

 

17.00

Svátost smíření pro chasu a krojované

15.11.

 

18.00

Na poděk za přijatá dobrodiní s prosbou

 

 

 

o další potřebné milosti pro rodinu Borkovu a Pilnajovu

So

 

 

 

 

 

18.00

Za + Alžbětu Solaříkovu, manž. Jana a

16.11.

 

 

rodiče z o. stran

Ne

33. neděle v mezidobí

7.30

Za Annu a Antonína Motyčkvy, rodinu Kozumplíkovu a Vašíčkovu, duše v oč.

17.11.

Hodová mše sv.

10.00

Za ž. a + farníky

 

ke cti sv. Alžběty

 

 

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Vinohradní a Dolina: Hurtíková, Motyčková, Zubatá, Urbančíková, Smutná, Chudíková, Pavková, Motyčková

Strojení: Zacharová, Všetulová, Šimšíková, Kordulová

  • Příští neděli bude sbírka na opravy
  • Na hodovou mši sv. příští neděli přislíbil účast kaplan z Rajnochovic P. Jiří Šustek
  • V pátek bude sv. smíření pro chasu a krojované..

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.