Ohlášky od 10. do 17. 1. 2021

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne Svátek 8.45-9.30 Podávání sv. přijímání – v kostele
10.1. Křtu Páně 10.00 Za Annu a Bohumila Všetulovy, Marii a Antonína Motyčkovy  a za naše farní společenství ON-LINE
  15.00-16.00 Podávání sv. přijímání –  v kostele
Po 18.00 Za ž. a + rodinu Kostkovu a Všetulovu
11. 1. a duše v očistci ON-LINE
Ut 18.00 Za Antonína Motyčku, manželku,
12.1. bratry a duše v očistci
St —–
13.1. —–
Čt   17.00 Za + Pavla Chudíka, rodiče, ž. a +
14.1.   rodinu a duše v očistci
  16.00-17.30 Příležitost ke Sv. smíření – na faře
  18.00 Za + Antonína Knotka, rodiče a
15.1.   za dar zdraví ON-LINE
So
18.00 Za + Marii Dytrychovu, manž., rodiče
16.1. a duše v očistci
Ne   8.45-9.30 Podávání sv. přijímání – v kostele
17.1. 2. neděle v mezidobí 10.00 Za + Josefa Konečného rodiče, sourozence a duše v očistci a za naše farní společenství ON-LINE
  15.00-16.00 Podávání sv. přijímání –  v kostele 

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Strážnická a Za Školou: Kazíková, Šťastná, Macháčková, Tomečková, Komínková, Břečková, Čajková

  • V rámci přípravy na 1. sv.přijímání bych rád – v pátek – přivítal na mši sv. třídu skupinu paní A. Ivanové.  S ostatními se spojíme přes Tv přenos.
  • Vzadu máte k dispozici velkou krabici se znamením charity a zapečetěnou. Tam můžete dát svoje příspěvky v rámci Tříkrálové sbírky. Sbírka platí do 24. ledna. Pak můžete posílat příspěvky na účet charity, jak máte na letácích.
  • Pokračuje soutěž BIBLE A MY- on-line. Podrobnosti máte na nástěnce. Teď začíná druhé kolo. Avšak může se přihlásit i ten, kdo se ještě nepřihlásil. Podrobnosti na www.bibleamy.cz.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.