Ohlášky od 1. do 8. 8. 2021

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za Marii a Štěpána Kuryviálovy, dceru,

vnuka a 2 stařečky

1. 8. 18. neděle v mezidobí

 

10.00 Za naše farní společenství
       
Po Panny Marie 18.00 Za + rodiče Mokrošovy, + rodinu
2. 8. Královny andělů   a duše v očistci
Ut   7.00 Za Františku Kostkovu, manž. Karla
3.8.     rodiče a duše v očistci
St Památka

 

18.00 Za Jaroslava Nejedlíka, manželku a
4.8. Sv. Jana Maria Vianeye   rodiče z obou stran
Čt   17.00 Za + Jana Rybku, manželku, Marii
5.8.     Ondrovčíkovu a 2 rodiče
Svátek 17.00 Adorace + příležitost ke sv. smíření
6.8. Proměnění Páně 18.00 Za + Ondřeje Kuryviála, ž. a + rodinu
       
So   11.00 Za živé, nemocné a zemřelé ročníku 1941
7.8.   18.00 Za + Ludmilu Kočišovu, manžela a ž. a + rodinu
Ne   7.30 Za + Vojtěcha Kozumplíka, rodiče z obou stran, stařečky a duše v očistci
8.8. 19. neděle v mezidobí 10.00 Za naše farní společenství
       

 

Úklid kostela: ul.Dražky: Všetulová, Kuryviálová, Břečková, Tomečková, Komínková, Kostková

Strojení: Slavíková, Čambalová, Slezáčková, Slavíková

  • Na zadním stolíku máte kalendáře na příští rok 2022.
  • V pátek bude příležitost od 17.00 hod. k adoraci a ke sv. smíření

Skončily 2 velké tábory našich dětí. Velké díky všem vedoucím, kteří se o ně po celý ten čas starali. Mše sv. za požehnání pro ně bude potom u Moravy 22. srpna v 10.00 hod. Nyní začínají Příměstské tábory u Moravy.

Email: jojel@quick.cz/ tel.: 776 680 901

Comments are closed.