Ohlášky 24. – 31. 12. 2017

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 4. neděle adventní 7.30
24.12.   15.00 Za ž. a + děti a mladé naší farnosti
Štědrý den 22.00 Za ž. a + farníky a dobrodince naší farnosti
Po Slavnost 7.30
25. 12. Narození Páně 10.00
Ut Svátek sv. Štěpána 7.30 Za + Karla Kočiše, manž., sourozence a stařečky Kočišovy
26. 12. prvního mučedníka 10.00 Za rodáky a kněze, kteří působili v naší farnosti
St Svátek sv. Jana,
27.12. apoštola, evangelisty 18.00 Za + rodinu Hulínovu, ž. a + rodinu
Čt Svátek  sv. Mláďátek 18.00 Za + rodiče Vajdíkovy, a syna Františka
28.12. mučedníků
 
29.12. 18.00
So 7.00
30.12.
Ne Svátek Svaté 7.30 Za všechny, kteří se starají o farní kostel
31.12. Rodiny 10.00 Za rodiny naší farnosti a za ministranty a scholu
Ukončení roku 2017    

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice: Fojtíková, Svobodová, Brákorová, Břečková, Vajdíková, Křenová

  • Příští neděli budou mše sv. ráno ke cti Svaté Rodiny s poděkováním za uplynulý rok. Po mši sv. bude Te Deum.
  • Příští neděli požehnáme manželům
  • V pondělí je závazný zasvěcený svátek
  • Minule se vybralo 25 728,- P.B.Zpl.
  • V sobotu bude mše sv. ráno v 7.00 hodin
  • Ve středu, ve čtvrtek a v pátek budou mše sv. v 18.00 hodin

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.