Ohlášky od 29. 5. do 5. 6. 2022

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

7.neděle velikonoční

7.00

Za zemřelou Františku a Antonína Gazárkovy, živou a zemřelou rodinu

 

1. sv. přijímání dětí

9.00

Za prvokomunikanty , jejich rodiče a za naše farní společenství

29.5.

 

14.00

Setkání dětí u P. Marie v kostele

a májová

Po

Svátek

18.00

Za živou a zemřelou rodinu Ondrušovu

30. 5.

Navštívení P. Marie

 

a Ivanovu a duše v očistci

Ut

 

—-

 

31.5.

 

—-

 

St

Památka

18.00

Za zemřelého Karla Konečného, živou a

1.6.

sv. Justina, mučedníka

 

zemřelou rodinu

Čt

 

17.00

Za zemřelého Antonína Motyčku,

2.6.

 

 

manželku, dvoje rodiče a duše v očistci

 

15.00

Příležitost k adoraci

3.6.

První pátek v měsíci

16.30

Příležitost ke sv. smíření

 

 

18.00

Za zemřelého Františka Kozumplíka, rodiče z obou stran, živou a zemřelou rodinu

So

 

 

 

 

 

18.00

Za Annu a Bohuslava Žiškovy, tři syny

4.6.

 

 

rodiče z obou stran a duše v očistci

Ne

Slavnost

7.30

Za Josefa Zubatého, rodiče z obou stran a živou rodinu

 

Seslání Ducha Svatého

10.00

Za naše farní společenství a všechny skupiny, které se scházejí ve farnosti

5.6.

 

 

 

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela:  Dolina: Herodesová, Kozumplíková, Zacharová, Ivanová, Horká, Gajošová, Florišová, Ondrovčíková

Strojení: Slavíková, Macháčková

 • V tomto týdnu obejdu nemocné ve středu, ve čtvrtek a v pátek jako obvykle
 • V pondělí večer bude mše sv. ze svátku Navštívení P. Marie
 • V úterý jedou dva autobusy na Sv. Hostýn
 • V úterý mše sv. nebude.
 • Sbírku příští neděle odešleme na církevní školy.
 • Sbírka na pronásl křesťany 19 895,-Kč.
 • Příští neděli končí velikonoční doba

Email:  jojel@quick.cz,  tel: 776 680901

Ohlášky od 22. do 29. 5. 2022

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za zemřelého Antonína a Pavlu Čevelovy a duše v očistci

 

6. neděle velikonoční

10.00

Za naše farní společenství

22.5.

 

14.30

Setkání  u sochy  sv. Antonína s poděkováním za dar víry a prosbou za pronásledované pro víru a májová

Po

 

18.00

Za zemřelého Aloise a Františku

23. 5.

 

 

Ivanovy a duše v očistci

Ut

 

7.00

Za Josefa Pavku, manželku, syna

24.5.

 

 

živou a zemřelou rodinu

St

 

18.00

Za Františka a Ludmilu Řičicovy,

25.5.

 

 

rodiče z obou stra a duše v očistci

Čt

Slavnost

 

Za rodiče Pátkovy, živou a zemřelou

26.5.

Nanebevstoupení Páně

17.00

rodinu

 

 

 

27.5.

 

18.00

Za Jana Křena, sestru Annu, rodiče z

 

 

 

obou stran a živou rodinu

So

 

11.00

Svatba –  Marek Břečka

                  Jana Otrubová

 

 

15.30

Nácvik dětí na slavnost sv. přijímání

 

 

16.00

Sv. zpověď rodičů a dětí

 

 

18.00

Za Pavla Studénku, dvoje rodiče, živou

28.5.

 

 

rodinu a duše v očistci

Ne

7. neděle velikonoční

7.00

Za zemřelou Františku a Antonína Gazárkovy, živou a zemřelou rodinu

 

1. sv. přijímání dětí

9.00

Za prvokomunikanty , jejich rodiče a za naše farní společenství

29.5.

 

14.00

Setkání dětí u P. Marie v kostele

a májová

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: ul. Hlavní: Radouchová, Sasínová, Petruchová, Grabcová, Řičicová, Studénková

Strojení:  Fridrichová, Svobodová, Jurásková

 • Minulou neděli se vybralo  21 109,- P.B.Zpl.
 • Sbírku dnešní neděle odešleme na pronásledované křesťany.
 • Příští neděli odpoledne bude setkání dětí u P. Marie už ve 14.00 hod. a májová
 • V sobotu bude v od 15.30 hod nácvik dětí na slavnost sv. přijímání a pak jejich sv. smíření, rodiče pak budou mít sv. smíření od 16.00 hod. Zpovídat budou P. Václav Vrba, děkan z veselí n/M a P. Marek Výleta z hroznové Lhoty
 • V sobotu je v 11.00hod. svatba: Marek Břečka a Jana Otrubová
 • Začíná také příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého

Email:  jojel@quick.cz,  tel: 776 680901

Ohlášky od 15. do 22. 5. 2022

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za živé a zemřelé ctitele svatého Jana Nepomuckého

 

5.neděle velikonoční

10.00

Za naše farní společenství

15.5.

 

14.30

Setkání  u sochy  N. Srdce Ježíšova a májová

Po

Svátek sv. Jana Nepomuckého

18.00

Za zemřelého Josefa Řičicu, manželku

16. 5.

kněze a mučedníka

 

syna a rodiče z obou stran

Ut

 

7.00

Za zemřelou Danicu Břečkovu a manžela

17.5.

 

 

Jana

St

 

18.00

Za Jana Urbančíka a rodiče

18.5.

 

 

 

Čt

 

 

Za zemřelou Františku Macháčkovu,

19.5.

 

17.00

manžela, rodiče, sourozence a zemřelou rodinu

Památka

 

 

20.5.

Sv. Klementa M. Hofbauera

18.00

Za Tomáše Ivana, rodiče z obou stran

 

kněze

 

bratra, živou a zemřelou rodinu

So

 

10.30

Svatba –  Ondřej Tomeček

                  Kateřina Kozumplíková

 

 

18.00

Za zemřelou Annu a Josefa Kuryviálovy

21.5.

 

 

sourozence a stařečky

Ne

 

7.30

Za zemřelého Antonína a Pavlu Čevelovy a duše v očistci

 

6.neděle velikonoční

10.00

Za naše farní společenství

22.5.

 

14.30

Setkání  u sochy  sv. Antonína s poděkováním za dar víry a prosbou za pronásledované pro víru a májová

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: ul.Vinohradní a Dolina: Hurtíková, Motyčková, Zubatá, Urbančíková, Chudíková, Pavková, Motyčková

Strojení: Sahajová, Spáčilová, Strachotová, Studničková

 • Dnes je třetí neděle – vychází sbírka na kostel
 • Sbírka z minulé neděle na křesťanská media činila 20 724,-kč P.B.Zpl.
 • Sbírkou příští neděle přispějeme na pronásledované křesťany.
 • Dnes odpoledne bude setkání u sochy Srdce Ježíšova ve 14.30 hod.
 • V sobotu je v 10.30 hod. svatba: Ondřej Tomeček a Kateřina Kozumplíková

Email:  jojel@quick.cz,  tel: 776 680901

čtení lektorů
květen

 

Římskokatolický farní úřad Vnorovy 15
696 61 Vnorovy
tel. 518 328 159

Správce farnosti Vnorovy:
P. Mgr. Josef Jelínek
email: jojel@quick.cz
tel.:    776 680 901

Členové farní rady:
Ing. Ivan Martin,
Mgr. Motyčka Martin,
Bc. Jakubíček Radim,
Ing. Vaštík Karel ml.,
Bc. Zýbal Antonín,
Zacharová Eva,
Kuchaříková Kristýna,
Kuryviálová Marie