Ohlášky od 26. 6. do 3. 7. 2022

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za zemřelého Radima Břečku a stařečky

 

13. neděle v mezidobí

10.00

Za naše farní společenství

26.6.

 

 

 

Po

 

18.00

Za Jiřího Šmacha a duše v očistci

27 6.

 

 

 

Ut

Památka sv. Ireneje

7.00

Za zemřelou Ludmilu Martinkovou

28.6.

biskupa a mučedníka

 

a duše v očistci

St

Slavnost sv. Petra a Pavla

18.00

 

29.6.

apoštolů

 

 

Čt

Svátek  Výročí

17.00

 

30.6.

Posvěcení katedrály

 

 

 

 

1.6.

 

 

 

 

—-

 

So

 

 

 

 

 

2.7.

 

 

Ne

 

 

 

 

14. neděle v mezidobí

7.30

Za zemřelého Antonína Knotka, rodinu Pavlovu, Knotkovu a Studničkovu

3.7.

 

 

 

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: Dolina: Grabcová, Koryčanská, Zýbalová, Petruchová. Pavková, Jakubíčková, Mokrošová

Strojení: Zacharová, Všetulová, Šimšíková, Kordulová

  • Od pátku zde nebudu. Budu mít dovolenou
  • V neděli mne bude zastupovat P. Jan Turko z Kněžduba a bude jen jedna mše svatá
  • V sobotu převezme v Praze při mši sv. arcibiskup Jan Graubner pražskou arcidiecézi a stane se primasem českým.
  • července pojede autobus na Velehrad. Někdo si vezměte na starost organizaci.
  • Na dnešní pondělí jsem dal úmysl z 20. července, protože pak nebude mše sv.
  • Díky za průběh průvodu Božího Těla a za nachystání oltářů.
  • Díky všem za pomoc v celém školním roce, zvláště katechetům při učení náboženství.
  • Kdo si budete chtít napsat úmysl na středu a čtvrtek, přijďte do sakristie.

Email:  jojel@quick.cz,  tel: 776 680901

Ohlášky od 19. do 26. 6. 2022

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

12. neděle v mezidobí

7.00

Za zemřelého Karla Červeného, manželku Marii a duše v očistci

 

Božítělový průvod s NSO ke kapličce

9.00

Za naše farní společenství

19.6.

 

 

 

Po

 

18.00

Za zemřelou Annu Ondrovčíkovu,

20 6.

 

 

manžela, vnuka, zetě a duše v očistci

Ut

Památka sv. Aloise

—-

 

21.6.

z Gonzagy, řeholníka

—-

 

St

 

18.00

Za P. Aloise Kánského, Marii

22.6.

 

 

Brejnikovu, jejich rodiče a duše v očistci

Čt

Slavnost Narození

17.00

Za živou a zemřelou rodinu Kuchaříkovu

23.6.

sv. Jana Křtitele

 

a duše v očistci

 

 

 

24.6.

Slavnost Nejsvětějšího

18.00

Za zemřelého Jana Žáka, sourozence

 

Srdce Ježíšova

 

stařečky a duše v očistci

So

Památka

 

 

 

Neposkvrněného srdce

18.00

Za rodiče Procházkovy, s prosbou o dar

25.6.

Panny Marie

 

zdraví pro živou rodinu a  duše v očistci

Ne

 

7.30

Za zemřelého Radima Břečku a stařečky

 

13. neděle v mezidobí

10.00

Za naše farní společenství

26.6.

 

 

 

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: Dolina: Břečková, Kafková, Macháčková, Neumannová, Žáková, Větříčková, Káčerová

Strojení: Knotková, Vítková, Jančíková

Úklid fary: skupina č. 1.

  • V úterý mše sv. nebude – jsme s kněžími na Sv. Hostýně
  • V sobotu bude na farní zahradě táborák a nějaké hry na zakončení školního roku. Pozvěte děti od 15.00 hodin na farní zahradu.

Email:  jojel@quick.cz,  tel: 776 680901

čtení lektorů
červen
čtení lektorů
červenec

 

Římskokatolický farní úřad Vnorovy 15
696 61 Vnorovy
tel. 518 328 159

Správce farnosti Vnorovy:
P. Mgr. Josef Jelínek
email: jojel@quick.cz
tel.:    776 680 901

Členové farní rady:
Ing. Ivan Martin,
Mgr. Motyčka Martin,
Bc. Jakubíček Radim,
Ing. Vaštík Karel ml.,
Bc. Zýbal Antonín,
Zacharová Eva,
Kuchaříková Kristýna,
Kuryviálová Marie