Ohlášky 16. – 23. 4. 2017

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne Slavnost 7.30 Za + rodiče Ivanovy a Sukupovy, ž. rodinu a duše v očistci
16.4. Zmrtvýchvstání 10.00 Za + Františka Škráška, ž. a + rodinu Šťastnou a Škráškovu
Páně    
Po Velikonoční 7.30 Za ž. a + rodinu Kočišovu, Smetkovu a duše v očistci
17. 4. pondělí 10.00 Za rodiče Symerské, snachu Jitku a celou rodinu
Ut Úterý v oktávu 7.00 Za Antonína a Marii Poláškovy
18.4. velikonočním
St Středa  v oktávu 18.00 Za + Drahomíru Janíčkovu, rodiče,
19.4. velikonočním rodinu a rodinu Pavkovu, duše v oč.
Čt Čtvrtek  v oktávu 17.00 Za rodiče Hurbanovy, děti, zetě a
20.4. velikonočním duše v očistci
21.4. Pátek  v oktávu 18.00 Za Marii Poláškovu, manž., dceru
velikonočním Annu a ž. rodinu
So Sobota  v oktávu 18.00 Na poděkování za 50 let spol. života a 45 let společného života, s prosbou
22.4. velikonočním za dar zdraví a Boží požehnání
Ne 2. neděle velikonoční 7.30 Za rodiče  Motyčkovy, Chudíkovy, Šmachovy a Halíčkovy
23.4. Neděle Božího

milosrdenství

10.00 Za ž. a + farníky s prosbou o Boží milosrdenství pro celou farnost

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice: Peluchová, Tomečková, Zacharová, Janoušková, Urbančíková, Svobodová

  • V tomto týdnu se budeme modlit růženec k Božímu milosrdenství, jako přípravu na slavnost příští neděli
  • V tomto týdnu pokračuje oktáv velikonoční, proto případné pohřby v tomto týdnu budou v bílé barvě
  • Děti, které půjdou letos k 1 sv. přijímání ať chodí každý pátek, protože pondělků náboženství do jejich slavností už nám mnoho nezbývá.
  • Na pouť 1. května už se pište v sakristii. Co nejdříve se na stolíku objeví par fotek z toho místa, kam pojedeme= Kalvarie v Jaroměřicích u Jevíčka
  • Díky všem za přípravu a vedení Křížových cest a účinkování při slavnosti velikonoc.

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.