OHLÁŠENÍ PRO NAŠI FARNOST

OHLÁŠENÍ PRO NAŠI FARNOST

V možnostech, které máme k dispozici.

+ Jsou zrušeny všechny veřejné bohoslužby – až do odvolání.

+ Náš kostel bude také pro veřejné bohoslužby uzavřen.

+ Farnosti, které mají  kamery, dávají takto možnost sledovat soukromé bohoslužby kněží lidem domů. (jsou také k dispozici NOE, Proglas aj.)

+ My máme také možnost vysílat mše sv. přes kameru k vám domů.

+ Budu sloužit mše svaté  soukromě jen s několika málo pomocníky v malém kruhu, tak jak jsou uvedeny. 

+ Mše sv. budou slouženy na úmysly vámi napsané v konkrétních dnech a hodinách.  Viz Ohlášky.

+ kostel bude otevřený po mřížku pravidelně každý den k soukromým návštěvám.

+ využijte rodinné společenství –   k četbě Písma sv.

  • k modlitbě Korunky k B. milosrdenství či růžence každý večer za ukončení epidemie
  • každý pátek je možnost celodenního postu za ukončení epidemie

Modlitba – nabídka

Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší i těla.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům. Dej věčný život mrtvým. Neopusť nás v okamžiku posledního soudu, ale osvoboď nás ode všech hříchů.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků

Amen.

Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

Další informace – zprávy a možnosti, které nám situace dovolí budou postupně hlášeny!

 

Přehled soukromých bohoslužeb přes kameru

 V týdnu   od 15. 3.  do  22. 3. 2020

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

Jen jedna nedělní mše

v 8.00 !!!

 

 

15.3.

3. neděle postní

8.00

Za + Františka Studničku, manželku a

 

 

 

rodiče

Po

Pondělí

15.00

Pohřeb – p. Šimšíková

16. 3.

po 3 neděli postní

 

 

Ut

Úterý

18.00

Za Františka Konečného, sestru a

17.3.

po 3 neděli postní

 

Duše v očistci

St

Středa

18.00

Za + rodiče Otrubovy, syna Pavla

18.3.

po 3 neděli postní

 

a dceru Ludmilu

Čt

Slavnost sv. Josefa

17.00

Za + Josefa Čajku, 2 rodiče

19.3.

Snoubence P. Marie

 

a duše v očistci

 

 

 

 

Pátek 

18.00

Za + Josefa Borka, ž. a + rodinu Borkovu

20.3.

po 3 neděli postní

 

a Pilnajovu

So

 

 

 

 

Sobota

18.00

Za Marka Hálu, ž a + rodinu

21.3.

po 3 neděli postní

 

 

Ne

Jen jedna nedělní mše

v 8.00 !!!

 

 

22.3.

4. neděle postní

8. 00

Za + Josefa Cibulku a ž. rodinu

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.