Ohlášení pro farnosti

Ohlášení pro farnosti ohledně bohoslužeb

 

Dispens od účasti na bohoslužbách a pravidla pro farnosti, týkající se snahy omezit šíření nového koronaviru.

Poté, co vláda zakázala účast na akcích přesahujících 100 účastníků a na základě výzvy České biskupské konference, stanovují se tato pravidla:

 

Bratři a sestry v Kristu,

jak víte, celá společnost v čele s institucemi veřejné správy se snaží zabránit rychlému rozšíření nového koronaviru, který způsobuje respirační onemocnění Covid-19. To je zejména u starších a chronicky nemocných pacientů častější a nebezpečnější než u sezónní chřipky. K těmto opatřením se proto chceme připojit také ve farnostech, a to nejenom z povinnosti, ale i z křesťanské lásky. Naším cílem není zbytečně panikařit, ale racionálními kroky udělat opatření.

 1. Dispens od účasti na nedělních bohoslužbách
 1. Věřící jsou omluveni z účasti na nedělní mši svaté, ať z důvodu oprávněné opatrnosti či snahy dodržet omezení schválená vládou ČR (zákaz akcí s účastí nad 100 osob), a to až do odvolání; Máte možnost v TV sledovat mše sv.
 2. Omluveni z povinné účasti na nedělní bohoslužbě jsou rovněž ti věřící, kteří dosáhli věku 70 let, a dále chronicky nemocní a osoby se sníženou imunitou, též až do odvolání. Zvláště je třeba, aby zůstali doma také ti, kdo mají teplotu kašel atd. Máte možnost v TV sledovat mše sv.

2. Opatření v chrámech – při mších sv.

Mše sv. budou zatím řízeny takto, ale musíme omezit návštěvnost do 100 osob.

Všední dny

 • Mše svaté budou podle rozpisu.
 • Starší nad 70 let zůstaňte prosím doma u TV. A také nemocní, s teplotou, kašlem aj.
 • Úmysly mše sv. jsou zatím podle rozpisu.
 • U hlavního vchodu bude pořadatel, který bude usměrňovat stanovený počet lidí.
 • Kdo se nedostane na mši sv. z důvodu kapacity, může ji sledovat v TV.

Nedělní mše sv.

 • Budou k dispozici nabídky 3 mší sv.

7.30 hod.         9.00 hod.                            10.30 hod.

 • Také je třeba dodržet stanovený počet 100 osob na každé mši sv.
 • U hlavního vchodu bude pořadatel, který bude regulovat stanovený počet lidí.
 • Kdo se nedostane na mši sv. z důvodu kapacity, může ji sledovat v TV.

Pohřby

 • Pohřbů se ať se zúčastní jen rodina a nejbližší. Ostatní můžete sledovat mši svatou prostřednictvím TV.
 • Je třeba, abychom dodrželi počet 100 osob.
 • Ostatní opatření viz výše.

Dětské mše sv.

 • Jsou zrušeny do odvolání.
 • Možnost jejich účasti na určených mší sv. /v neděli/ rozhodnou rodiče.
 • Mohou sledovat mši sv. v TV

Křížové cesty

 • Křížové cesty v kostele se zatím ruší v pátky i v neděli.

Možnost sv. přijímání

 • Kdo se nedostane ke sv. přijímání a chtěl by přijmout. Bude možnost přijetí sv. přijímání v neděli od 14.00 do 15.00 hodin v kostele.

3. Doplnění

 1. Všechna opatření se neobejdou bez spolupráce farníků, jejich součinnosti a trpělivosti.
 2. V kropenkách u vchodu kostelů nebude svěcená voda a věřící do nich nebudou vkládat ruce;
 3. Pozdravení pokoje při Mši svaté se buď úplně vynechá, nebo se nahradí pokývnutí hlavy;

Bratři a sestry, svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie. Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost při přijetí uvedených omezení a prosím Vás o další duchovní spojení modlitbou Růžence a modlitbami za nemocné.

Případné další změny budou  ohlášeny.

Comments are closed.