Informace – biřmování – nouzový stav

posted in: Ohlášky, _Úvodní strana | 0

Informace pro vnorovské farníky o opatřeních v souvislosti s šířením nemoci covid-19:

Ve dnech od 5. – 18. 10. 2020 budou platit tato opatření:

Mše svatá

 • povinné nošení roušek zůstává
 • je omezení maximálního počtu lidí v kostele na 100 osob
 • každý účastník mše musí mít místo k sezení, stání je zakázáno
 • vzájemné rozestupy nejsou nijak omezeny, je však dobré obsazovat lavice rovnoměrně
 • v průběhu bohoslužby se nemůže zpívat, výjimkou může být sólový zpěv žalmu
 • pouze mohou hrát varhany a jiné nástroje
 • v neděli bude zavřený boční vchod, vstup do kostela bude možný pouze hlavním vchodem, aby se lépe pohlídal počet 100 osob
 • abychom trochu rozdělili počet lidí – v sobotu je možnost mše sv. s nedělní platností
 • nedělní mše bude také možnost od 11. 10. sledovat prostřednictvím facebookového profilu Vnorovské farní mládeže, dále na internetových stránkách vfmladez.cz, anebo prostřednictvím kabelové televize

 

Biřmování (neděle 11. 10. 2020, hrubá mše svatá v 10:00)

 • počítá se s biřmováním, jak bylo stanoveno, protože bychom těžko hledali vhodnější termín, zvláště když nevíme, jak se budou dále věci vyvíjet

jen musíme udělat příslušná opatření:

 • účast omezena na biřmovance, jejich kmotry a rodiče (ostatní prosím navštivte ranní mši svatou v 7:30 nebo sobotní mši s nedělní platností v 18:00)

mši sv.  bude možné- sledovat prostřednictvím facebookového profilu Vnorovské farní mládeže, dále na internetových stránkách www.vfmladez.cz, anebo prostřednictvím kabelové televize

 • v průběhu bohoslužby se nemůže zpívat, výjimkou může být sólový zpěv žalmu

pouze  mohou hrát varhany a jiné nástroje….

Comments are closed.