Bohoslužby od 9. do 16. 6. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

Slavnost

7.30

Za Radima Břečku a stařečky

9.6.

Seslání Ducha Svatého

10.00

Za ž. a + farníky

 

 

14.00

Benefiční koncert scholy z Vracova

Po

Památka Panny Marie

18.00

Za rodiče  Marii a Karla Pavkovy, syna

10. 6.

Matky církve

 

a duše v očistci

Ut

Památka sv. Barnabáše

7.00

Za Jakuba Konečného, manželku a děti

11.6.

apoštola

 

 

St

 

18.00

Za Annu a Antonína Grabcovy a

12.6.

 

 

duše v očistci

Čt

Svátek Ježíše Krista

7.00

Za rodiče Řičicovy a Knotkovy, dceru

13.6.

Nejvyššího a věčného kněze

 

Ludmilu, stařečky, ž. a + rodinu

 

 

 

14.6.

 

18.00

Za Antonína Studničku, manž. Marii

 

 

 

rodiče a duše v očistci

So

 

 

 

 

 

18.00

Za Marii a Václava Vajdíkovy a

15.6.

 

 

stařečky z obou stran

Ne

Slavnost

7.30

Za ž. a + ctitele Nejsvětější Trojice

16.6.

Nejsvětější Trojice

10.00

Za ž. a + farníky a žáky 9. třídy

 

 

 

 

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  Lidéřovice: Kučerová, Chudíková, Grabcová, Pavková, Bobčíková, Zálešáková, Konečná

Strojení: Skupina mladých žen: Knotková, Vítková, Jančíková 

  • Dnešní sbírku odešleme na církevní školy
  • Příští neděli vychází sbírka na opravy
  • Ve čtvrtek bude u nás mše sv. ráno, protože jedu na Sv. Antonínek zpovídat.
  • Ve čtvrtek je malá pouť na sv. Antonínku
  • V neděli bude mše sv. v 10 00 hod za žáky 9. třídy
  • (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901
Comments are closed.