Bohoslužby od 5. – 12. 8. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Františka Knotka a duše v očistci
5.8. 18. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
       
       
Po Svátek 18.00 Za + rodiče Macháčkovy, sestru, bratry
6. 8. Proměnění Páně   duše v očistci
Ut   7.00  
7. 8.      
St Památka 19.00 Za + Josefa Macháčka, 2 rodiče a ž.
8.8. sv. Dominika, kněze   rodinu
Čt Svátek sv. Terezie Benedikty   Za + Jindřicha Čambalu, manž., zetě
9.8. od Kříže,panny,muč.,patr.Ev   Václava Zacharu
Svátek    
10.8. Sv. Vavřince, jáhna a muč.  19.00 Za Marii Chudíkovu, manž., rodiče z o.
      stran, syna, zetě a duše v očistci
So Památka 11.00 Svatba: Lukáš Okénka

Beata Prčíková

  Sv. Kláry, panny —— ————-
11.8.   —— ———–
Ne   7.30 Za ž. a + farníky
12.8. 19. neděle v mezidobí 10.00 Za + Josefa Gazárka, souroz, 2 rodiče,  ž. a + rodinu Gazárkovu a Řičicovu
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul.  Dolina: Kafková, Macháčková, Neumannová, Žáková, Větříčková, Káčerová, Miklová                  

Strojení: Slavíková, Čambalová, Slavíková, Slezáčková

  • Ve středu a v pátek bude mše sv. v 19.00h., protože mám záskok v Hroznové Lhotě !!!
  • V sobotu večer mše sv. nebude, mám mši sv. na táboře.
  • V sobotu dopoledne je svatební obřad

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.