Bohoslužby od 30. 12. 2018 do 6. 1. 2019

posted in: Ohlášky | 0

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne Svátek 7.30 Za + Jana Břečku, syna Zdeňka a stařečky z o. stran
30.12. Svaté Rodiny 10.00 Za rodiny naší farnosti, zvláště za manžele, kteří přijali svátost manželství v našem kostele.
    15.00 Vánoční koncert ve farním kostele
Po Poděkování za uplynulý rok 17.00 Na poděkování P. Bohu za všechny,
31. 12. TeDeum a sv. požehnání po mši sv.   kteří se starají o kostel službou při mši sv. a také úklidem a strojením
Ut Slavnost M. Boží P. Marie 7.30 Za + dárce a dobrodince farnosti
1.1.2019 Nový Rok 2019 10.00 Za ž. a + farníky
St   18.00 Za Františka Dvorského, jeho přátele
2.1.     a živou rodinu
Čt Nejsvětějšího Jména 17.00 Za Josefa Cibulku. Ž. a + rodinu
3.1. Ježíš    
  17.00 Příležitost k adoraci
    18.00 Za + Karla a Marii Zacharovy, ž. a +
4.1.     rodinu a duše v očistci
So      
    18.00 Za Františka Chmelaře, manž., rodiče
5.1.      
Ne Slavnost 7.30 Na poděk. za dožití jubilea s prosbou o ochranu P. Marie a Boží pomoc a požehnání do dalších let
6.1. Zjevení Páně 10.00 Za ž. a + farníky

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Hlavní: Bobčíková, Konečná, Machynková, Uřičářová, Cibulková, Tomečková

  • V pátek 4. ledna bude při mši sv. žehnání Tříkrálových koledníků. Děti ať si vezmou do tašky korunu, kterou budou chodit po koledování. Kdo bude chtít a ť si vezme i oblečení. Na závěr si nasadíte korunu a pozvu vás dopředu a požehnám vám ke koledování.
  • V sobotu 5 ledna pak bude sraz koledníků v kostele v 8.30 hod.

Bůh  ať vás provází svým požehnáním do Nového roku,  Jeho milost ať naplní vaše srdce a láska Ducha Svatého kéž vede vaše úmysly a jednání osobní i profesní.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.