Bohoslužby od 21. do 28. 10. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Na poděkování za přijatá dobrodiní a vyslyšení dalších proseb, a ž. a + rodinu
21.10. 29. neděle v mezidobí 10.00 Za + Jana Gazárka, manž., rodinu Novákovu a Elznerovu
  Misijní neděle    
Po Sv. Jana Pavla II. 18.00 Za Františku Ondrovčíkovu a rodiče
22. 10. papeže   Tomečkovy
Ut   7.00 Za ž. a + rodinu Studničkovu a Ivanovu
23. 10.      
St Vlastní výročí 18.00 Za Marii Kostrunkovu, sourozence
24.10. Posvěcení našeho kostela   rodiče z obou stran
Čt   17.00 Na poděkování P. B. za dožití 50ti let
25.10.     spolužáků ročníku 1968 s prosbou o požeh. do dalších let a za + spolužáka
     
26.10.   18.00 za Josefa Vetišku, rodiče, 2 bratry
      ž. a + rodinu
So     Svatba – David Vajdík

Lucie Jurásková

27.10.   ——-  
Ne 30. neděle v mezidobí 7.30 Za + Aloise Konečného, manž., syna Stanislava a sourozence
28.10. 100 let České republiky 10.00 Za ž. a + farníky a za moudrost představitelů veřejného života v naší vlasti

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice: Botková, Tomečková, Čapková, Tomečková, Nejedlíková, Macháčková, Peluchová           

Strojení: Sahajová, Strachotová,Studničková,Spáčilová

Úklid fary /generální/: skupiny č. 1,2,3,4

  • Dnes je misijní neděle a sbírka na misie.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy
  • V sobotu je zde svatba a večerní mše sv. pak nebude, mám dušičkovou mši sv. na Sv. Antonínku.
  • V neděli je 100leté výročí našeho státu a také se mění čas o hodinu nazpět.
  • Od 25. října do 8. listopadu lze získat denně Plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova a pomodlí se tam za zemřelé.
  • 2 listopadu v pátek se po mši sv. pomodlíme za zemřelé u pomníku vedle kostela, protože je také výročí konce první války.
  • Díky všem za účast a organizaci na včerejší pouti.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.