Bohoslužby od 20. do 27. 1. 2019

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 2. neděle v mezidobí 7.30 Za + Antonína Knotka, ž. a + rodinu a duše v očistci
20.1. Votivní mše sv. za 10.00 Za ž. a + farníky
  Jednotu křesťanů    
Po Památka sv. Anežky 18.00 Za Josefa Kafku, sourozence
21. 1. Římské, panny   a rodiče
Ut   7.00 Za Marii Pavkovu, manžela
22.1.     ž. a + rodinu
St   18.00 Za + Anežku Gazárkovu, manžela
23.1.     Antonína , + děti
Čt Památka sv. Františka 17.00 Za + Štěpána Ondrovčíka, rodiče
24.1. Sáleského, biskupa   Ondrovčíkovy a duše v očistci
     
  Svátek 18.00 Za + rodiče Endrychovy, ž. a + rodinu
25.1. Obrácení svatého Pavla    
       
So Památka    
  Sv. Timoteje a Tita 18.00 Za Marii Zubalíkovu, + manžela
26.1.     a rodiče
Ne   7.30 Za + Josefa Konečného, rodiče, bratry a duše v očistci
27.1. 3. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Dražky   : Všetulová, Kuryviálová, Břečková, Tomečková, Komínková, Kostková

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.