Bohoslužby od 16. do 23. září 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Zdeňka Břečku, otce a stařečky
16.9. 24. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
       
       
Po   15.30 Pohřeb – Svobodová  Marie
17. 9.      
Ut   7.00 Za ž. a +  rodinu Kočišovu, Řičicovu a
18. 9.     Františka Jurečku a duše v očistci
St   7.00 Za + Josefa Čajku, 2 rodiče, ž. a + rodinu a duše v očistci
19.9.     Pohřební obřad – Bačíková Eva
Čt Památka sv. Ondřeje Kim 17.00 Za + Josefa Dytrycha, manž., bratra
20.9. Taegona, kněze a druhů mučedníků   a rodiče
Svátek    
21.9. Sv. Matouše, evangelisty 18.00 Za Marii a Františka Kočišovy, ž. a +
      rodinu Kočišovu a Dvořáčkovu
So      
    18.00 Za + Marii a Karla Gazárkovy, ž. a +
22.9.     rodinu
Ne   7.30 Za ž. a + osmdesátníky
23.9. 25. neděle v mezidobí    
  Mše sv. na Sv. Antonínku 15.00 Za ž. a +  farníky ze Vnorov

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul.  Lidéřovice: Svobodová, Brákorová, Břečková, Vajdíková, Křenová, Studničková, Bobčíková                  

Strojení: Zacharová, Všetulová, Šimšíková, Kordulová

Úklid fary: Maminky

  • Dnes vychází sbírka na opravy
  • Příští neděli bude ve farnosti ranní mše sv. a pak na sv. Antonínku naše poutní mše sv. za ž a + farníky ze Vnorov.
  • Za měsíc v sobotu 20 října bychom jeli na pouť do Šaštína a pak do Mariánky – poutního místa u Bratislavy. Zahájili bychom tak rok přípravy na 110 tileté výročí posvěcení našeho kostela. Poprosíme tam za ty, kteří stáli u zrodu našeho kostela. Napište se prosím v sakristii.

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.