Bohoslužby od 12. do 19. 5. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

4. neděle velikonoční

 

7.30

Za + Aloise Ivana, 2 rodiče, ž. rodinu a duše v očistci

12.5.

Sváteční den maminek

10.00

Na poděk. P. Bohu za 60 let společného života s prosbou o přímluvu Panny Marie

 

Den modliteb za duchovní povolání

14.30

Májová u sochy Božského Srdce

Po

 

18.00

Za + Annu a Josefa Baďurovy, ž. a +

13. 5.

 

 

rodinu

Ut

Svátek

7.00

Za + Karla  a Marii Svobodovy a

14.5.

Sv. Matěje, apoštola

 

duše v očistci

St

 

18.00

Za + Josefa Pátka, bratry, ž. a + rodinu a za nemocnou osobu

15.5.

 

 

 

Čt

Svátek sv. Jana

17.00

Za + rodinu Cibulkovu, Čajkovu a

16.5.

Nepomuckého, kněze, muč.

 

Grabcovu

 

16.00

Zkoušení dětí před 1. sv. přijímáním

17.5.

 

18.00

Za Annu a Bohumila Všetulovy, Marii

 

 

 

a Antonína Motyčkovy

So

 

12.00

Na poděkování za přijaté dary 50 let manželství s prosbou o další ochranu pro celou rodinu

 

 

18.00

Za + Antonína Tomečka,ž. a + rodinu

18.5.

 

19.00

Koncert –  Paprsky /Good Work/

Ne

 

7.30

Za ž. a + ctitele sv. Jana Nepomuckého

19.5.

5. neděle velikonoční

10.00

Za + dárce a dobrodince farnosti

 

 

14.30

Májová u sv. Huberta

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  Lidéřovice: Pavková, Havlíčková, Polášková, Urbančíková, Ivanová, Machová, Fojtíková  

Strojení: Frydrychová, Svobodová, Jurásková

  • Dnešní sbírku odešleme na křesťanské sdělovací prostředky
  • Příští neděli vychází sbírka na opravy
  • V sobotu po mši sv. jste zváni na koncert skupiny Good Work. Vstupné dobrovolné. V zadu v kostele máte upoutávkový list, můžete si jej vzít. Pozvěte i mladé.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Comments are closed.