Bohoslužby 14. – 21. leden 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + manžele Břečkovy a ž. rodinu
14.1. 2. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
       
Po   15.00 Pohřeb – Jan Břečka
15. 1.      
Ut   7.00 Za + Marii Dytrychovu, manž., rodiče
16. 1.     a duše v očistci
St Památka sv. Antonína 18.00 Za Karla Matušku, rodiče z o. stran,
17.12. opata   sourozence a ž. rodinu, duše v očistci
Čt Památka P. Marie 17.00 Za Františka Šimšíka, rodiče, ž. rodinu
18.1. Matky Jednoty křesťanů    
     
19.1.   18.00 Za + Marii Celnerovu, manžela, rodiče
      z o. stran, souroz., ž. rodinu
So      
    18.00 Za + Zdeňka Čermáka, ž. a + rodinu
20.1.     a duše v očistci
Ne   7.30 Za + Františku a Štěpána Jakoubkovy a rodiče z obou stran
21.1. 3. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lideřovice: Malíková, Přibylová, Zálešáková, Kučerová, Chudíková, Grabcová

  • Příští neděli vychází sbírka na opravy
  • Od 18.1 do 25.1 je týden modliteb za Jednotu křesťanů
  • února je neděle – světový den nemocných – udělíme svátost pomazání nemocných v tuto neděli, či v sobotu před ní.
  • V pátek v 19.00 hod je ve Strážnici P. Marek Orko Vácha – má přednášku v kostele P. Marie

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.