Ohlášky od 7. do 14. 2. 2021

posted in: Ohlášky | 0

Všechny následující mše svaté můžete nově sledovat ON-LINE. Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   8.45-9.30 Podávání sv. přijímání –  v kostele 7.2. 5. neděle v mezidobí 10.00 Za rodiče Studničkovy, Zýbalovy, stařečky a sourozence a za … Continued

Ohlášky od 31. 1.  do  7. 2. 2020

posted in: Ohlášky | 0

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   8.45-9.30 Podávání sv. přijímání – v kostele 31.1.   10.00 Za + rodiče Mokrošovy a Venclíkovy, stařečky, z obou stran a za dar zdraví a za naše farní společenství ON-LINE … Continued

Ohlášky od 24. do 31. 1. 2021

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne 3. neděle v mezidobí 8.45-9.30 Podávání sv. přijímání – v kostele 24.1. Neděle Písma Svatého 10.00 Za + Štěpána Ondrovčíka, rodiče Ondrovčíkovy a duše v očistci a za naše farní … Continued

Ohlášky od 17. do 24. 1. 2021

posted in: Ohlášky | 0

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   8.45-9.30 Podávání sv. přijímání – v kostele 17.1. 2. neděle v mezidobí 10.00 Za + Josefa Konečného rodiče, sourozence a duše v očistci a za naše farní společenství ON-LINE   … Continued

Ohlášky od 10. do 17. 1. 2021

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne Svátek 8.45-9.30 Podávání sv. přijímání – v kostele 10.1. Křtu Páně 10.00 Za Annu a Bohumila Všetulovy, Marii a Antonína Motyčkovy  a za naše farní společenství ON-LINE   15.00-16.00 Podávání … Continued

VÝSLEDKY 4. ADVENTNÍ VÝZVY – MY A NAŠA PLANETA

Do 31. prosince 2020, posledního dne teď již předešlého roku, probíhala výzva zaměřená na sbírání odpadků a uklízení okolí, ve kterém žijeme. Sepsali jsme všechny zúčastněné a poté jsme náhodně vylosovali 3 výherce, kteří obdrží v nejbližších dnech neobvyklou odměnu … Continued

Ohlášky od 3. do10. 1. 2021

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne 2. neděle 8.45-9.30 Podávání sv. přijímání –  v kostele 3.1. po Narození Páně 10.00 Za + Karla a Marii Zacharovy, ž. a + rodinu a duše v očistci ON-LINE   … Continued

Ohlášky 27. 12. 2020 do 3. 1. 2021

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne Svátek 8.45-9.30 Podávání sv. přijímání 27.12. Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 10.00 Za Jana Břečku, syna, dceru a rodiče Za  rodiny naší farnosti s prosbou o Požehnání pro jejich křesťanskou … Continued