Ohlášky od 10. do 17. 10. 2021

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 7.30 Za stařečky Gazárkovy, syny, dcery a duše v očistci
10. 10. 28. neděle v mezidobí 10.00 Za naše farní společenství
 
Po   18.00 Za Miroslava Trávníčka, 2 rodiče,
11. 10.   ž. a + rodinu a duše v očistci
Ut   7.00 Za Františka Konečného, sestru a
12.10.   duše v očistci
St   18.00 Za ž. a + rodinu Motyčkovu a
13.10.   duše v očistci
Čt   17.00 Za + Jana Gazárka, manželku
14.10.   rodinu Novákovu a Elznerovu
Památka
15.10. Sv. Terezie od Ježíše 18.00 Za + Marii a Karla Svobodovy
panny a učitelky církve ž a +rodinu
So 7.00
16.10.
Ne 7.30 Za Antonína Grabce, rodiče z o stran a duše v očistci
29. neděle v mezidobí 10.00 Za naše farní společenství
17.10.

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: ul.Dolina: Herodesová, Vyskočilová, Břečková, Čajková, Blatecká, Ondrovčíková, Janoušková,

Strojení: Žádníková, Pilnajová, Borková, Hurtíková

Úklid fary: v sobotu ve 13.00 hod.: skupiny: 7,8,1,maminky

  • Příští neděle je třetí v měsíci, vychází sbírka na opravy
  • V sobotu bude mše sv. výjimečně ráno.

Email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Ohlášky od 3. do 10. 10. 2021

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 7.30 Za ž. a + členky živého růžence
3. 10. 27. neděle v mezidobí 10.00 Za naše farní společenství
 
Po Památka 18.00 Za Martina Ivana, manž. Marii
4. 10. Sv. Františka z Assisi ž. rodinu a duše v očistci
Ut   7.00 Za + Františka Chudíka, manželku
5.10.   2 rodiče
St   18.00 Za + Anastazii a Františka Motyčkovy,
6.10.   ž. rodinu a duše v očistci
Čt Památka 17.00 Za rodiče Chudíkovy, syny, zetě,
7.10. Panny  Marie Růžencové stařečky a + rodinu
8.10. 18.00 Za rodiče Čajkovy, syna Josefa a Pavla,
ž. a + rodinu a duše v očistci
So Za + rodiče Kotkovy, Čambalovy, syny
9.10. 18.00 P. Petra Čambalu a ž. rodinu
Ne 7.30 Za stařečky Gazárkovy, syny, dcery a duše v očistci
28. neděle v mezidobí 10.00 Za naše farní společenství
10.10.

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela:

Strojení:

  • Od padesátníků 1000,- P.B.Zpl.

                                Email: jojel@quick.cz/ tel.: 776 680 901

čtení lektorů
září

 

Římskokatolický farní úřad Vnorovy 15
696 61 Vnorovy
tel. 518 328 159

Správce farnosti Vnorovy:
P. Mgr. Josef Jelínek
email: jojel@quick.cz
tel.:    776 680 901

Členové farní rady:
Ing. Ivan Martin,
Mgr. Motyčka Martin,
Bc. Jakubíček Radim,
Ing. Vaštík Karel ml.,
Bc. Zýbal Antonín,
Zacharová Eva,
Kuchaříková Kristýna,
Kuryviálová Marie