Ohlášky od 12. do 19. 7. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 15. neděle v mezidobí 7.30 Za + Marii Kočišovu, manž., stařečky Knotkovy
12.7. Mše sv. u Moravy 10.00 Za ž. a + farníky zvláště za vedoucí táborů
       
Po —— —–
13. 7. —– ——
Ut —-
14.7. ——   —-
St Památka sv. Bonaventury 18.00 Za + Jakuba Konečného, manž. a děti
15.7. biskupa a učitele církve    
Čt —— —– ——
16.7. —— —- ——
—-
17.7.
 
So      
    18.00 Za Václava Šimšíka, ž. a + rodinu
18.7.     Šimšíkovu a Macháčkovu
Ne   7.30 Za + Františku a Martina Zrůnovy a kněze Jana Sovku
19.7. 16. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  ul.      Kráčalka a Spinek: Otrubová, Zacharová, Hnátková, Komínková  

Váverková, Pechová

Strojení:  Žádníková, Pilnajová, Borková

Úklid fary: slupina č. 5

  • V pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek budu mít dovolenou

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Ohlášky od 5. do 12. 7. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 7.30 Za ž. a + spolužáky ročníku 1950
5.7. Patronů Evropy a hlavních patronů Moravy 10.00 Za ž. a + farníky, zvláště za moravské diecéze
   
Po Sv. Marie Goretti 7.00 Za Jana Macha, manž., rodiče z o. str.
6. 7. panny a mučednice ž. rodinu
Ut   7.00 Za rodiče Glozovy a dceru Lenku
7.7.   Ž. a + rodinu
St   18.00 Za + rodiče Macháčkovy, dceru a
8.7.   3 syny  a ž. rodinu
Čt   17.00 Za Marii a Petra Kuryviálovy,
9.7.   rodiče z o. stran
   
10.7.   18.00 Za Tomáše Matušku, manž., + děti
  Ž. rodinu a  duše v očistci
So Svátek
Sv. Benedikta, opata 18.00 Za ž. a + spolužáky ročníku 1945
11.7. patrona Evropy
Ne 15. neděle v mezidobí 7.30 Za + Marii Kočišovu, manž., stařečky Knotkovy
12.7. Mše sv. u Moravy 9.00 Za ž. a + farníky zvláště za vedoucí táborů

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  ul. Obecnice a Kráčalka: Kočišová, Matušková, Konečná, Uhlíková, Gazárková, Studénková

Strojení: Kolská, Gazárková, Přibylová

  • Příští neděli – je třetí – vychází sbírka na opravy
  • Sbírka při mši sv. v  9.00 hodin na louce u Moravy bude věnována na potřeby tábora

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Římskokatolický farní úřad Vnorovy 15
696 61 Vnorovy
tel. 518 328 159

Správce farnosti Vnorovy:
P. Mgr. Josef Jelínek
email: jojel@quick.cz
tel.:    776 680 901

Členové farní rady:
Ing. Ivan Martin,
Mgr. Motyčka Martin,
Bc. Jakubíček Radim,
Ing. Vaštík Karel ml.,
Bc. Zýbal Antonín,
Zacharová Eva,
Kuchaříková Kristýna,
Kuryviálová Marie