Ohlášky od 31. 5. do 7. 6. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne Slavnost 7.30 Za Aloise Ivana a ž. rodinu
31.5. Seslání Ducha Svatého 10.00 Za ž. a + farníky
    14.00 Májová u kapličky
Po Památka

 

18.00 Za + Karla Konečného, ž. a + rodinu
1. 6. Sv. Justina, muč.    
Ut   7.00 Za Jana a Alžbětu Grabcovy, syna
2.6.     Antonína, ž. rodinu
St Památka 18.00 Za + Jindřicha Vítka, dceru Helenu,
3.6. Sv. Karla Lwangy   vnuka Petra,, rodiče z obou stran
Čt Svátek Ježíše Krista 17.00 Za + Marii Hurtíkovu, manž., vnuka
4.6. Nejvyššího a věčného kněze   a duše v očistci
Památka 15.00 Adorace 
5.6. Sv. Bonifáce, biskupa 16.30 Příležitost ke sv. smíření
  a mučedníka 18.00 Za + Jana Žáka, rodiče, ž. a +rodinu
So      
  Sobotní památka 18.00 Za Františka a Ludmilu Řičicovy,
6.6. Panny Marie   rodiče z o. stran a duše v očistci
Ne Slavnost 7.30 Za ž. a + ctitele Nejsvětější Trojice
7.6. Nejsvětější Trojice 10.00 Za ž. a + farníky
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Za Školou a U Kostela: Břečková, Komoňová, Gazárková, Tomečková, Ondrovčíková, Sovková

Strojení: Zubalíková, Kuryviálová, Sovková, Kočišová

Úklid fary: skupina č. 4

  • Nemocní doma: Ve středu – Dolina a Kopanice

ve čtvrtek –  Strážnická a Lidéřovice

v  pátek    – Vnorovy

  • V pátek bude od 16.30 hod adorace a sv. smíření
  • V sobotu bude růženec v rámci první soboty v měsíci
  • V neděli bude po mši sv. Te Deum s poděkováním za znovuotevření kostelů

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Ohlášky od 24. do 31. 5. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Zdeňka Svobodu, rodiče z o. stran
24.5. 7. neděle velikonoční 10.00 Za ž. a + farníky
    14.00 Májová
Po   15.00 Pohřeb – Řičica Josef
25. 5.      
Ut Památka 7.00 Za Floriána Žáka, manželku
26.5. Sv. Filipa Neriho, kněze   Ž. a + rodinu
St   18.00 Za + Zbyňka Urbančíka, ž. rodinu
27.5.     Urbančíkovu a duše v očistci
Čt   17.00 Za + rodiče Čambalovy, dceru a zetě
28.5.      
     
29.5.   18.00 Za Annu a Josefa Kuryviálovy, souroz.
      stařečky, a pravnuka Ondru
So      
  Vigilie k Duchu Svatému 18.00 Za + Františka a Apolonii Gazárkovy
30.5. křest dospělého   s poděkováním za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu
Ne Slavnost 7.30 Za Aloise Ivana a ž. rodinu
31.5. Seslání Ducha Svatého 10.00 Za ž. a + farníky
    14.00 Májová u kapličky P. Marie

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice: Vetišková, Studničková, Křenková, Konečná, Slavíková, Grabcová, Hochová, Pavlíčková

  • Od pondělí už bude moci být podle uvolnění vlády 300 lidí v kostele na mši sv. Za zatím stanovených pravidel hygieny.
  • V sobotu bude slavnost vigilie k Duchu Svatému. Je to ozvěna na slavnost Bílé soboty. Při ní bude křest Daniela Horkého.
  • Příští neděli končí doba velikonoční.
  • SVÁTOST SMÍŘENÍ  – na FAŘE v sále  půl hodiny přede mší sv.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

čtení lektorů - až po pandemii pastorační plán farnosti 2020

 

Římskokatolický farní úřad Vnorovy 15
696 61 Vnorovy
tel. 518 328 159

Správce farnosti Vnorovy:
P. Mgr. Josef Jelínek
email: jojel@quick.cz
tel.:    776 680 901

Členové farní rady:
Ing. Ivan Martin,
Mgr. Motyčka Martin,
Bc. Jakubíček Radim,
Ing. Vaštík Karel ml.,
Bc. Zýbal Antonín,
Zacharová Eva,
Kuchaříková Kristýna,
Kuryviálová Marie