Ohlášení pro farnosti

Ohlášení pro farnosti ohledně bohoslužeb   Dispens od účasti na bohoslužbách a pravidla pro farnosti, týkající se snahy omezit šíření nového koronaviru. Poté, co vláda zakázala účast na akcích přesahujících 100 účastníků a na základě výzvy České biskupské konference, stanovují … Continued

Prohlášení biskupů

Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ohledně shromáždění osob Bratři a sestry, ministr zdravotnictví dnes vydal v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 mimořádné opatření, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 10. března 2010 od 18 hodin akce, včetně … Continued

Mládežnická sobota

Zveme všechny mladé 14+ na mládežnickou sobotu s adorací.

Přijďte prožít chvilku velikonoční doby v tichosti před Pánem Bohem. Nebojte se přijít si sednout za námi dopředu kostela, nebudete muset vůbec nic říkat, jen poslouchat.

Mládežnická sobota začíná nácvikem zpěvu na mši na faře v 17:00. Následuje mše svatá v 18:00. Po mši se pokloníme Bohu v adoraci a po adoraci se přesuneme na faru, kde bude připraveno občerstvení.
Tak vemte kamarády a přijďte za námi 🙂