Ohlášky od 10. do 17. 10. 2021

posted in: Ohlášky | 0

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne 7.30 Za stařečky Gazárkovy, syny, dcery a duše v očistci 10. 10. 28. neděle v mezidobí 10.00 Za naše farní společenství   Po   18.00 Za Miroslava Trávníčka, 2 rodiče, 11. 10. … Continued

Ohlášky od 3. do 10. 10. 2021

posted in: Ohlášky | 0

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne 7.30 Za ž. a + členky živého růžence 3. 10. 27. neděle v mezidobí 10.00 Za naše farní společenství   Po Památka 18.00 Za Martina Ivana, manž. Marii 4. 10. Sv. Františka … Continued

Ohlášky od 26. 9. do 3. 10. 2021

posted in: Ohlášky | 0

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne 26. neděle v mezidobí 7.30 Za Marii Studničkovu, manžela, rodiče a duše v očistci 26. 9. Pouť farnosti na Sv. Antonínek 15.00 Za rodiny naší farnosti a naše farní společenství Po Památka … Continued

Ohlášky od 19. do 26.9. 2021

posted in: Ohlášky | 0

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne 25. neděle v mezidobí 7.30 Za + Marii Hozákovu, rodiče z obou stran a duše v očistci 19. 9.   10.00 Za naše farní společenství   Po Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze … Continued

Ohlášky od 12. do 19.9. 2021

posted in: Ohlášky | 0

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne 24. neděle v mezidobí 7.30 Za ž. a + rodinu Kočišovu, Řičicovu a Jurečkovu a duše v očistci 12. 9.   Pouť u kapličky P. Marie 14.30 Za ž. a + ctitele … Continued