Ohlášky od 26. 2. do 5. 3. 2023

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za Janu Všetulovu, manžela živou a zemřelou rodinu Doležalovu, Všetulovu a Peluchovu

26.2.

1. neděle postní

10.00

Za naše farní společenství

 

 

14.00

Pobožnost Křížové cesty

Po

 

18.00

Za zemřelého Františka Konečného,

27. 2.

 

 

manželku, rodiče živou a zemř. rodinu

Ut

 

7.00

Za zemřelou Kateřinu Macháčkovu, manžela, rodiče z obou stran, zemřelé

28.2.

 

 

syny, Františka, Jana a Josefa

St

 

18.00

Za zemřelou Marii Ivanovu, manžela,

1.3.

 

 

dvoje rodiče a duše v očistci

Čt

 

17.00

Za zemřelou rodinu Vykrutilovu  a

2.3.

 

 

Smištíkovu

 

16.30

Příležitost k adoraci a ke sv. smíření

 

 

17.40

Křížová cesta- 2. třída

3.3.

 

18.00

Za zemřelého Jana Bílka, rodiče

 

 

 

a stařečky

So

 

7.00

Za manžela zetě, dvoje rodiče a duše

 

 

 

v očistci

4.3.

 

 

 

Ne

 

7.30

Za zemřelého Antonína Ondrovčíka, dvoje rodiče a živou rodinu

5.3.

2. neděle postní

10.00

Za naše farní společenství

 

 

14.00

Pobožnost Křížové cesty

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  Lidéřovice:   Pavková, Havlíčková, Polášková, Urbančíková, Ivanová, Machová, Fojtíková

  • Na Haléř Sv. Petra se vybralo 26 512,-P.B.Zpl.
  • Ve středu, ve čtvrtek a v pátek obejdu nemocné v obvyklých časech.
  • + Aktivita pro děti (malé/ velké)v  našem kostele = před oltářem bude zvýrazněný kopec Kalvárie, který můžou děti –rodiče s dětmi, mladší i starší dát – křížek za modlitbu za někoho, dobrý skutek……křížek můžete udělat ze špejlí-výška do 10cm.

Kamínek si dáme s dětmi každou nedělní mši svatou, jak přijdou dopředu.

  • V pátek 10. března přijede P. Petr Karas z Bojanovic. Bude mít mši svatou a po ní duchovní zamyšlení. 17.40 bude + cesta, od 16.30 hod. příležitost k adoraci.
  • V neděli 12. března – v 15.00 hod., jak již bylo oznámeno- duchovně hudební zastavení. – viz plakátek.

(email: jojel@quick.cz,  tel: osobní 776 680 901, fara: 604 315 656)

Comments are closed.